Home
>
Git

เรียน 

Git

Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันที่ใช้สำหรับการติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงในไฟล์โค้ดโปรเจกต์การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทำไมต้องเรียน 

Git

การเรียนรู้ Git เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามและจัดการการเปลี่ยนแปลงในโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ขนาดใหญ่เป็นไปได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการขัดแย้งของโค้ด Git ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีมแต่ยังช่วยให้การย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อพบข้อผิดพลาดได้ง่าย การเรียนรู้ Git จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Git

  • Software Developer
  • Web Developer
  • System Administrator
  • DevOps Engineer
  • Data Scientist
  • Mobile App Developer
  • Front-End Developer
  • Back-End Developer

หลักสูตร 

Git