Home
>
DataRobot

เรียน 

DataRobot

DataRobot เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและนำออกโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียน 

DataRobot

การเรียนรู้ DataRobot เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ DataRobot เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับการสร้าง การทดสอบ และการนำออกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีที่ง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความสามารถในการใช้ DataRobot จะทำให้คุณเป็นทรัพยากรที่มีค่าในตลาดงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

DataRobot

  • Data Scientist
  • Machine Learning Engineer
  • Business Analyst
  • Data Analyst
  • AI Specialist
  • Data Engineer
  • Product Manager
  • Marketing Analyst

หลักสูตร 

DataRobot

No items found.