Pay Day Sale!
27 - 31 May
Home
>
Software Testing Fundamentals

เรียน 

Software Testing Fundamentals

Software Testing Fundamentals เป็นหลักการพื้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นที่การหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ก่อนการส่งมอบ

ทําไมต้องเรียน 

Software Testing Fundamentals

การเรียนรู้ Software Testing Fundamentals เป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและปราศจากข้อบกพร่อง Software Testing Fundamentals มุ่งเน้นที่การเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในการทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่ซอฟต์แวร์จะถูกส่งไปยังผู้ใช้จริง การมีความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ รวมถึงการเข้าใจหลักการของการทดสอบและการใช้เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์จะทำให้คุณสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในซอฟต์แวร์

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Software Testing Fundamentals

  • QA Engineer
  • Software Tester
  • Automation Tester
  • Software Developer
  • Test Manager
  • QA Analyst
  • Performance Tester

หลักสูตร 

Software Testing Fundamentals