After Songkran Sale ลดราคา 17-19 เม.ย. เท่านั้น

เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
ทดลองเรียนฟรี

อีเวนท์ที่กําลังจะมาถึง

พัฒนาทักษะผ่านอีเวนท์ ทุกสัปดาห์ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

เข้าร่วมอีเวนท์สดทุกสัปดาห์

เราจัดอีเวนท์ประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ บางครั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษ บางครั้งเป็นเวิร์คช็อป และบ่อยครั้งเป็นไปตามที่นักเรียนต้องการ

ทําความรู้จักกับผู้เรียนคนอื่นๆกับเซสชันเรียนด้วยกัน

เราจัดเซสชัน "เรียนด้วยกัน" เพื่อให้คุณได้พบเพื่อนใหม่และทำงานร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือกันในโปรเจกต์และอื่นๆ

เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนท์ออนไซต์ของเรา

พบกับเมนเทอร์ของคุณด้วยตัวเอง ทุกเดือนเราจัดกิจกรรมออนไซต์ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราในกรุงเทพฯ