Pay Day Sale!
27 - 31 May
Home
>
Back-end Development

เรียน 

Back-end Development

Back-end Development เป็นกระบวนการพัฒนาส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดการฐานข้อมูล และการเขียนโค้ดเซิร์ฟเวอร์

ทําไมต้องเรียน 

Back-end Development

การเรียนรู้ Back-end Development เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นนักพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันที่มีความสามารถครบวงจร Back-end Development เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล การเขียนโค้ดเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล และการให้บริการ API การมีทักษะใน Back-end Development ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมนักพัฒนาหน้าบ้าน (Front-end Developers) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Back-end Development

  • Back-End Developer
  • Full Stack Developer
  • Software Engineer
  • DevOps Engineer
  • System Administrator
  • Data Engineer
  • Cloud Architect

หลักสูตร 

Back-end Development

No items found.