After Songkran Sale ลดราคา 17-19 เม.ย. เท่านั้น

Introduction to Data 3: สถิติสําหรับสายงาน Data (หลักสูตรเร่งรัด)

Intermediate

Beginner

Expert

หลักสูตรนี้เน้นพัฒนาทักษะการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทธุรกิจ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางธุรกิจและทักษะในการใช้สถิติและการสร้างเรื่องราวเพื่อสื่อสารผลลัพธ์ข้อมูล หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานทางข้อมูลที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารในทางธุรกิจ ผ่านการศึกษากรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

ทดลองเรียนฟรี
3
 ชั่วโมง
69
 นาที
1
 การบ้าน
6
 ข้อสอบ
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ 2-3/สัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

หลักสูตร

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลภายในบริบททางธุรกิจ โดยเนื้อหาหลักของหลักสูตรจะครอบคลุมถึงโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการเล่าเรื่องหรือ storytelling เพื่อสื่อสารผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลไปยังผู้ฟังหรือผู้อ่านได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการจัดการและการวางแผนทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายผ่านเรื่องราวที่มีพลัง ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ผ่านการศึกษากรณีศึกษาจริงและการฝึกปฏิบัติ ทำให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์การทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดบทเรียน

Introduction

Learning Goals

Statistics slide

วิธีใช้ Excel และ Google Sheets

Population and Samples

Quiz: Population and Sample

Introduction to Descriptive Statistics (Part 1)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 2)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 3)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 4)

Quiz: Descriptive Statistics

Feedback

00:24

00:09

0 Pages

00:15

05:09

2 questions

08:10

07:03

09:23

04:49

7 questions

3 questions

1

Descriptive Statistics

หลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับ Business Analysis มาแล้ว เราจำเป็นต้องทราบถึงสถิติพื้นฐานที่มักนำมาใช้ในงานบ่อย ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel และ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเรื่อง Population และ Samples Mean Median และ Mode Variance และ Standard Deviation และนอกจากนี้ยังรวมถึง Co-Variance และ Correlation ที่เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายข้อมูลในทางธุรกิจ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Introduction

Learning Goals

Statistics slide

วิธีใช้ Excel และ Google Sheets

Population and Samples

Quiz: Population and Sample

Introduction to Descriptive Statistics (Part 1)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 2)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 3)

Introduction to Descriptive Statistics (Part 4)

Quiz: Descriptive Statistics

Feedback

00:24

00:09

0 Pages

00:15

05:09

2 questions

08:10

07:03

09:23

04:49

7 questions

3 questions

2

Mean, Median, Mode และ Skewness

หลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับ Business Analysis มาแล้ว เราจำเป็นต้องทราบถึงสถิติพื้นฐานที่มักนำมาใช้ในงานบ่อย ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel และ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Population และ Samples Mean Median และ Mode Variance และ Standard Deviation รวมถึง Co-Variance และ Correlation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และทำนายข้อมูลในทางธุรกิจ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

Mean, Median และ Mode

Mean, Median และ Mode - Demonstrated

Quiz: Mean, Med, Mode

Skewness (Part 1)

Skewness (Part 2)

Quiz: Skewness

Feedback

00:09

06:41

01:52

6 questions

03:37

04:45

6 questions

3 questions

3

Variance และ Standard Deviation

หลังจากที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับ Business Analysis มาแล้ว เราจำเป็นต้องทราบถึงสถิติพื้นฐานที่มักนำมาใช้ในงานบ่อย ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel และ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเรื่อง Population และ Samples Mean Median และ Mode Variance และ Standard Deviation และนอกจากนี้ยังรวมถึง Co-Variance และ Correlation ที่เป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายข้อมูลในทางธุรกิจ

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

Variance และ Standard Deviation (Part 1)

Variance และ Standard Deviation (Part 2)

Variance และ Standard Deviation (Part 3)

Quiz: Variance & Standard Deviation

Feedback

00:09

05:40

01:22

01:33

6 questions

3 questions

4

Co-Variance และ Correlation

หลักสูตรนี้เน้นสถิตพื้นฐานที่สำคัญสำหรับงาน Business Analysis โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel และ Google Sheets การคำนวณ Population และ Samples การหา Mean Median และ Mode การคำนวณ Variance และ Standard Deviation รวมถึง Co-Variance และ Correlation สิ่งที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์ใช้ในงาน Business Analysis

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

Learning Goals

Co-Variance and Correlation (Part 1)

Co-Variance and Correlation (Part 2)

Quiz: Co-Variance and Correlation

Challenge: แบบฝึกหัด Statistics

Feedback

Certificate

00:09

06:59

02:23

6 questions

1 questions

3 questions

5

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้
6

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้
7

รายละเอียดบทเรียน

เริ่มเรียนบทนี้

เป็นส่วนหนึ่งของ Career Track:

เป็นส่วนหนึ่งของ Skill Track:

ฟังเสียงจริงจากนักเรียนของเรา

นักเรียนที่เคยเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนสายงาน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ด้วยการเรียนกับเรา

มากกว่าคอร์สออนไลน์ธรรมดา

เรียนรู้สกิลไอทีหลากหลาย ทั้งคอร์สเรียน IT เส้นทางทักษะ อีเวนท์สด และการทำโปรเจ็คจริง มีการันตีงาน 100%

พูดคุยกับเมนเทอร์ในชั่วโมงปรึกษา

เมนเทอร์ของเราพร้อมประจำการเพื่อช่วยเหลือคุณระหว่าง 6-10 ชั่วโมง/วัน ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์

สอบถามและคุยกับเพื่อนๆบน ออนไลน์ Community

มีคำถามหรือต้องการแบ่งปันอะไรบ้างไหม ส่งข้อความถึงเพื่อนๆ และผู้ช่วยสอนในชุมชนของเรา

เราจะตรวจการบ้านและโปรเจกต์ของคุณทั้งหมด

ส่งงานของคุณมาและรอรับฟีดแบ็ก ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน

การเรียนแบบสดผ่าน Bootcamp

รูปแบบการเรียนแบบ Flipped Learning ผ่านวิดีโอบทเรียนสำหรับการเรียนเองในวันธรรมดาและมีการเรียนสดในวันสุดสัปดาห์

LinkedIn, Resume และ พอร์ตโฟลิโอรีวิว

สร้างความประทับใจให้กับ HR และบริษัทด้วยโปรไฟล์ที่โดดเด่น

เข้าร่วมอีเวนท์ออนไลน์และออนไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อป ผู้บรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

พบกับผู้สอนและเมนเทอร์ของคุณ

ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน IT ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย

Chonnakarn Rungjaroenporn

Data Engineer @ Adastra Thailand

Job Guarantee ของเราคืออะไร?

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติม
แพ็คเกจสมาชิกการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด
ชั่วโมงปรึกษา 6-8 ชม/วัน
ตรวจทุกการบ้านและโปรเจ็กต์
เข้าร่วมอีเวนท์ทุกสัปดาห์
รับบริการสนับสนุนอาชีพ
เรียนพร้อมกับ Job Guarantee
เริ่มเรียนแบบไม่จำกัดกว่า 100 คอร์สและอื่นๆ เรียนแล้วไม่ได้งานคืนเงิน 100%

คำถามที่พบบ่อย

WeStride Plus แตกต่างจาก WeStride ธรรมดาอย่างไร? 
BootcampPlus ของเราจะให้บริการแบบ unlimited โดยจะไม่จำกัดบริการไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาจาก Mentor และ Career coachแบบตัวต่อตัว ซึ่งในขณะที่ Bootcamp ในรูปแบบใหม่จะมีการเรียนรู้ผ่านวิดีโอตลอด วันจันทร์ถึงศุกร์และมีคลาสสดในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้คุณได้เรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
Bootcamp แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
A: Bootcamp จะให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการสอนสดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะมีการบ้านเสริมและโปรเจกต์ให้ทำเพื่อเสริมทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน แต่ในทางกลับกันในส่วนของ Career Track จะเป็นการจัดการสอนออนไลน์แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous learning) โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ฉันต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ ชั่วโมงปรึกษา, Events, Bootcamp หรือสิ่งอื่นๆ ไหม? 
ไม่เลย! ทุกสิ่งที่เรานำเสนอชั่วโมงปรึกษา , Events และ Bootcamp ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนนี้เป็นบริการที่เรามีกับให้นักเรียนทุกคน
ถ้าฉันมีคำถาม ฉันควรถามใคร?
คุณสามารถสอบถามทาง Mentor ได้ที่ ชั่วโมง Office Hours Communityออนไลน์ของเรา Events และคลาสสด
ฉันสามารถขอคืนเงินได้ไหม? 
ขออภัย เราไม่สามารถให้บริการคืนเงินได้
การรับประกันงานของเราคืออะไร? 
WeStride เรามีความมั่นใจในคุณภาพการฝึกอบรมจนกล้ารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานในด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษาทางสถาบันยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยการรับประกันกันงานจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
Skill Track แตกต่างจาก Career Track อย่างไร? 
Career Track จะมุ่งเน้นไปในส่วนของอาชีพโดยตรง แต่ในขณะที่ Skill Track เน้นทักษะเฉพาะทางที่ใช้ในการทำงานได้จริง แต่ถึงแม้ว่าหลายหลักสูตรใน Career Track จะครอบคลุมทักษะที่มีใน Skill Track แต่ Skill Track จะให้ความยืดหยุ่นให้กับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะเฉพาะเช่นการใช้ Microsoft Excel ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เมื่อฉันทำการบ้านเสร็จ ใครจะตรวจ? 
หากนักเรียนได้ทำการส่งแบบฝึกหัด จะมีทีมงาน Mentor ของเราจะตรวจการบ้านและให้คำแนะนำกับคุณภายใน 5-7 วัน
LinkedIn, Portfolio และ Resume Review คืออะไร? 
คุณจะได้รับการทบทวน LinkedIn, Portfolio และ Resume ของคุณให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจมากที่สุด โดยการตรวจเช็คจะตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้งต่อ 1 คน
ฉันสามารถเรียนคอร์สหรือ Skill Track ใดก็ได้หรือไม่? มีข้อจำกัดหรือไม่?
คุณมีอิสระที่จะเรียนรู้ทุกคอร์สและทุก Skill Track ที่เราเสนอโดยไม่มีข้อจำกัด เราอยากให้คุณสามารถสำรวจและเพิ่มทักษะได้อย่างไม่มีขอบเขต