JOB GUARANTEE

M.Sc Software Engineering

เรียน ป.โท Software Engineer ได้งานหรือได้เงินคืน
หลักสูตร 100% ออนไลน์ ลงมือทําโปรเจกต์จริงๆ
Mentor และ Career Coach ตัวต่อตัว
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 18 เดือน
สมัครวันนี้
M.Sc. in Management of Digital Technology Innovation (Specialization  Software Engineering)

สายงาน Software Engineer

+฿9.1k

การขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักศึกษา M.Sc. Software Engineering
ใน M.Sc. Software Engineering นี้ คุณจะ:
เขียนโค้ดในภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
ทำความเข้าใจทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์และ เครื่องมือต่างๆ
ทดสอบความรู้ของคุณโปรเจกต์ที่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงาน
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและภาษาที่นักพัฒนาใช้:
สร้างเว็บและแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพใน 9 เดือน
สมัครวันนี้
Mentor แบบส่วนตัว
รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ
เรียนออนไลน์
ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Project-Based Learning
นำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์มากมาย
โค้ชด้านอาชีพ
โค้ชจะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่ ปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

หลักสูตร

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
2-5 เดือน
10.5 หน่วยกิต
ทักษะที่ได้เรียนรู้

Building Responsive Websites

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อรองรับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน การสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) และ CSS (Cascading Style Sheets) การใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การใช้ CSS Framewor
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
HTML
CSS
Bootstrap

Programming with JavaScript

1.5 หน่วยกิต
พื้นฐานโครงสร้าง และไวยกรณ์ของจาวาสคริปต์ รูปแบบการเขียนจาวาสคริปต์ ความแตกต่างของการเขียนจาวาสคริปต์แบบ CommonJS และ ES Module การสร้างและใช้งานฟังก์ชันแบบต่างๆ อาร์เรย การเขียนจาวาสคริปต์ในแบบ OOP (Object-Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์แบบไดนามิก
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Javascript

Advanced Programming with JavaScript

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและเทคนิคจาวาสคริปต์ชั้นสูง จาวาสคริปต์แบบ Asynchronus แนวคิดพื้นฐานของ React Framework สถาปัตยกรรมแบบคอมโพเนนต์ React state and lifecycle method การจัดการเหตุการณ์ การใช้ React Redux
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Javascript
React

Database Management

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ ความสัมพันธ์ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การบริหารและการจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนระบบฐานข้อมูล การโปรแกรมฐานข้อมูลและการใช้งานภาษา SQL และ No-SQL
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
SQL

User Experience Design

1.5 หน่วยกิต
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบ UX การวิจัยผู้ใช้ สถาปัตยกรรมข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบภาพ การทดสอบการใช้งาน และการออกแบบเพื่อการเข้าถึงและทั่วถึง
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

User Interface Design

1.5 หน่วยกิต
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) พื้นฐานของการออกแบบ UI การออกแบบตัวอักษร ทฤษฎีสี เค้าโครง และลำดับชั้นของภาพ การใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Figma

Project Management

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารงานโครงการ ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของโครงการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กรอบเวลาที่ต้องควบคุม รายงานที่ต้องติดตามเพื่อประเมินสถานะของโครงการ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
2-5 เดือน
10.5 หน่วยกิต
ทักษะที่ได้เรียนรู้

Back-End Development

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและหลักการทำงานเบื้องหลัง (หลังบ้าน) ฝั่งแม่ข่าย การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Node.js และสถาปัตยกรรม การสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Node.js และ Express.js การสร้าง API การปรับใช้ Node.js กับแพล็ตฟอร์มคลาวด์ เช่น AWS หรือ Heroku
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Node.js
Express.js

Building Full-Stack Web Applications

1.5 หน่วยกิต
หลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็ก การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-End) การออกแบบและพัฒนาส่วนของการทำงานฝั่งแม่ข่าย (Back-End) เครื่องมือ เฟรมเวิร์ค และไลบราลี่สำหรับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันแบบฟูลสแต็ก
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Git
Github

Programming with Python I

1.5 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมและภาษา Python เบื้องต้น รู้จักกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมหลัก ๆ เช่น โครงสร้างข้อมูล เงื่อนไข ลูป ตัวแปร และฟังก์ชัน รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการเขียนและใช้งาน Python
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Python

Programming with Python II

1.5 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมและภาษา Python ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมไพทอน โดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบทั่วไป การเขียนฟังก์ชันแบบกำหนดเอง และการอ่านและการเขียนไปยังไฟล์
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Python

Data Structures and Algorithms

1.5 หน่วยกิต
พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม อาร์เรย์และรายการที่เชื่อมโยง สแต็กและคิว โครงสร้างข้อมูลต้นไม้และแผนผังการค้นหาแบบไบนารี ตารางแฮชและพจนานุกรม กราฟและอัลกอริทึมกราฟ และอัลกอริทึมการเรียงลำดับและการค้นหา
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Mobile Application Development

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รูปแบบในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การเลือกใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมเพื่อใช้ในการพัฒนา การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานฐานข้อมูลและการเข้าถึงความสามารถของอุปกรณ์ การทดสอบและการติดตั้งเพื่อใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีของโมบายแอปพลิเคชัน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
React Native

DevOps Fundamentals

1.5 หน่วยกิต
แนวคิดและหลักการของ DevOps แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือของ DevOps ระบบอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์ DevOps การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และการจัดการการกำหนดค่าด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Chef หรือ Puppet
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Puppet
Chef

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
1.5-4.5 เดือน
10.5 หน่วยกิต
ทักษะที่ได้เรียนรู้

Programming For Data Visualization

1.5 หน่วยกิต
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษาโปรแกรม Python แนวคิดพื้นฐานของการสร้างภาพข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทการแสดงภาพ หลักการออกแบบ และเครื่องมือ โดยเน้นที่ไลบรารี Python เช่น NumPy และ Pandas ประเภทการแสดงภาพและรวมถึงแผนภูมิเส้น แผนภาพกระจาย แผนภูมิแท่ง และแผนที่ความร้อน
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
Python
Pandas

Business Research

1.5 หน่วยกิต
วิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ หลักการความสําคัญ เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกําหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิจัย การเขียนรายงาน และนําเสนอผลการวิจัย ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Artificial Intelligence

1.5 หน่วยกิต
หลักการพื้นฐานและหลักปฏิบัติของแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การจดจำภาพ และ การตัดสินใจ การประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าและวิศวกรรมคุณสมบัติ การเรียนรู้ภายใต้การดูแล การถดถอยและการจัดประเภท วิสัยทัศน์ของคอมพิวเตอร์และการจดจำภาพ และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและสังคมในปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต
ChatGPT

Technical Product Management

1.5 หน่วยกิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด บุคลิกของผู้ใช้ และคุณค่าที่นำเสนอ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile รวมถึง Scrum และ Kanban หลักการและเทคนิคการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และข้อกำหนดทางเทคนิค และการรวบรวมความต้องการ
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Web Security Fundamentals

1.5 หน่วยกิต
หลักการพื้นฐานและเทคนิคของการรักษาความปลอดภัยเว็บ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเว็บและความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเว็บแอปพลิเคชัน การโจมตีแบบฉีด สคริปต์ข้ามไซต์ การรับรองความถูกต้องและการอนุญาต ความปลอดภัยเครือข่าย ระบบไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) การเข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล และการจัดการคีย์
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Securities, Laws, and Ethics for Digital Technology

1.5 หน่วยกิต
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคม, ประวัติของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสังคม, ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของคอมพิวเตอร์, ระบบอัตโนมัติ, โลกาภิวัตน์, และความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิทัล, ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, ความเป็นส่วนตัว, ความปลอดภัย, และทรัพย์สินทางปัญญา, และอนาคตของคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อสังคม
วิชาบังคับ
1.5 หน่วยกิต

Overview

Online, จัดเวลาตัวเอง
1-on-1 Mentor
12 เดือน
6 หน่วยกิต

Independent Study

6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาเลือกประเด็นหรือปัญหาที่สนใจเกี่ยวกับสาขาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ดาวน์โหลด หลักสูตร M.Sc. Software Engineering
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตและเรียนรายวิชาในคอร์สออนไลน์

วิชาบังคับ 12 รายวิชา(18 หน่วยกิต) และวิชาเลือก 8 รายวิชา(12 หน่วยกิต)

สอบรายวิชาในคอร์สออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต

  • จะต้องได้ระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
  • จะต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี หลังจาก ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น และเก็บ หน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต

ได้รับประกาศนียบัตรรายวิชาและเก็บ หน่วยกิตรายวิชาเมื่อสอบในคอร์สออนไลน์ผ่านเกณฑ์

ได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ และเก็บหน่วยกิตรายวิชาบังคับครบ 18 หน่วยกิต (12 วิชา)

นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตยื่นวุฒิ ปริญญาตรีและเอกสารเพื่อสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และดําเนินการโอน หน่วยกิต

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเกณฑ์ในคอร์สออนไลน์ให้ครบ 30 หน่วยกิต (20 วิชา) ตามโครงสร้าง หลักสูตร ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3,00 สอบผ่าน IS และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

จบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

WeStride Job Guarantee

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

ข้อกำหนดรับประกันคืนเงิน:
เสร็จสิ้นโมดูลการฝึกอบรมทั้งหมดตรงเวลา
ส่งโครงการและงานทั้งหมดภายในกำหนด
ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำในการหางานของเรา

วิธีการเรียนที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

หากคุณเคยลองเรียนผ่าน YouTube ก่อนหน้านี้ คุณจะเข้าใจข้อจำกัดในการพัฒนาทักษะของคุณ มนุษย์เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น

วิธีการที่ได้รับการยืนยันแล้วของ WeStride เน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้คุณได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรกจากทีมงาน
ประวัติ Mentor
ความเชี่ยวชาญจาก Mentor ของคุณ
พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยสนับสนุนคุณทุกขั้นตอน นัดคุยกับ Mentor ได้ตลอดเวลา
คำปรึกษาจาก โค้ชอาชีพ ของคุณ
เตรียมตัวสำหรับการค้นหางานให้พร้อม โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยให้คุณมีความเชื่อมั่นและความรู้เพื่อทำหน้าที่งาน
การสนับสนุนจาก Student Success ของคุณ
Student Success Manager ของคุณจะสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และช่วยให้คุณปฏิบัติตามแผนการศึกษาไปสู่การสำเร็จของคุณ
การสนับสนุนจาก Community ของคุณ
คุณไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะที่นี่คุณมีชุมชนของผู้เรียนที่เหมือนคุณ
Faculty
Dr. Tanainan Tanantpapat
MDTI Program Director
ดูประวัติ
Dr. Wisut Suwansukroj
MDTI Program Director, Royal Initiative Discovery Institute, Communication Coordinator
ดูประวัติ
Dr. ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
Director and Vice-Chairman of The University Council, Director of Automation and Innovation Center
ดูประวัติ
Dr. Wilailuk Rakbumrung
Assistant Professor, Head of Master of Management Program in Innovative Management
ดูประวัติ
Mentors
Traivith
Chumpkum
เมนเทอร์เฟิร์สเป็น Software Engineer ที่มีประสบการณ์มาก เคยทำงานที่บริษัท SCB ซึ่งปัจจุบันเทำงานที่ SCB Abacus
เรียนรู้เพิ่มเติม
Pakkaphong Akbhut
เมนเทอร์เทส ปัจจุบันเมเทอร์เทสทำงานเป็น Software Engineer ที่ Hitachi Ebworx ควบคู่การเป็นเมนเทอร์
เรียนรู้เพิ่มเติม
Kitpavin
Chaiwong
เมนเทอร์ Zen ปัจจุบันทำงานอยู่ที Rentspree Software Engineer
เรียนรู้เพิ่มเติม
Tanatepon Kulrattanarak
เมนเทอร์บอส ปัจจุบันเมนเทอร์บอสทำงานอยู่ที่ InnovestX  ในตำแหน่ง Full Stack Engineer และเคยทำงานที่ Refinitive
เรียนรู้เพิ่มเติม
Phanuwit
Kittirong
เมนเทอร์ Big ปัจจุบันเมนเทอร์บอสทำงานอยู่ที่ Big C ในตำแหน่ง Software Engineer  
เรียนรู้เพิ่มเติม
Chokchai Faroongsarng
เมนเทอร์ภูเขาทํางานเป็น Software Engineer ที่ SCB และเคยทำงานที่ Toyota
เรียนรู้เพิ่มเติม
Jaturon Niyarut
เมนเทอร์โต้งปัจจุบันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำให้มั่นใจได้ว่ามีทักษาะการสอนที่ดี และ มีความเชี่ยวชาญอย่างแน่นอน
เรียนรู้เพิ่มเติม

สานฝันในสายงานของคุณกับโค้ชที่ปรึกษาด้านอาชีพของคุณ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพของเรา การพูดคุยแบบ 1:1 กับโค้ชด้านอาชีพของคุณ และการสัมภาษณ์จำลอง จะช่วยให้คุณได้งานในฝัน คุณสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้และบริการสนับสนุนด้านอาชีพทั้งหมดของเราเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากจบโปรแกรม
โค้ชด้านอาชีพส่วนตัว

สนับสนุนและแนะนำคุณตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน

เตรียมพร้อมด้านอาชีพ

เคล็ดลับจากผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ช่ำชอง

จำลองการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงเทคนิคอย่างไม่จำกัด

การรับสมัครงานจากหุ้นส่วน

เชื่อมต่อกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการรับสมัครคุณโดยตรง

องค์กรชั้นนําที่อยู่ใน Talent Network ของเรา

ความสำเร็จที่พิสูจน์มาแล้ว

ตามรอยนักเรียนที่เปลี่ยนชีวิตกับ WeStride Institute of Technology
ดูรีวิวนักเรียนของเรา →

Jirapinya Chaipan

จาก Customer Analyst สู่ Data Analyst ที่ Noahs
Data Analytics Bootcamp

พัสกร อปริมาณพาสกร

จากวิศวกรอุตสาหกรรม สู่ Data Analyst ที่ Kasikorn Bank
Data Analytics Bootcamp

Sorawit Khongsrima

จาก Human Resource สู่ Front-end Developer ที่ Minerta Blockchain
Full-Stack Developer Bootcamp

Jirapinya Chaipan

จาก Customer Analyst สู่ Data Analyst ที่ Noahs
Data Analytics Bootcamp

พัสกร อปริมาณพาสกร

จากวิศวกรอุตสาหกรรม สู่ Data Analyst ที่ Kasikorn Bank
Data Analytics Bootcamp

Sorawit Khongsrima

จาก Human Resource สู่ Front-end Developer ที่ Minerta Blockchain
Full-Stack Developer Bootcamp

Sirada Chantakul

จาก Copy Writer สู่ UX Writer ที่ Axons
UX/UI Design Bootcamp

วิษณุ สิมาลัย

จากศวกรชีวการแพทย์ สู่ Data Analyst ที่ G-Able
Data Analytics Bootcamp

Jirayu Kuna

Software Engineer ที่บริษัท Jenosize Digital Group
Full-Stack Developer Bootcamp

Sirada Chantakul

จาก Copy Writer สู่ UX Writer ที่ Axons
UX/UI Design Bootcamp

วิษณุ สิมาลัย

จากศวกรชีวการแพทย์ สู่ Data Analyst ที่ G-Able
Data Analytics Bootcamp

Jirayu Kuna

Software Engineer ที่บริษัท Jenosize Digital Group
Full-Stack Developer Bootcamp

Learning Hub ของเรา

พบกับที่ปรึกษาของคุณ ผู้เรียนคนอื่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Hub) ของเรา เราจัดกิจกรรมสนุก (แต่ไม่บังคับ) ทุกสุดสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเป็นบุคคล

Ekkamai Hub

30 Sukhumvit 61, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

Thonglor Hub

808/2-3 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

Silom Hub

Charn Issara Tower 1 - Ground Floor - Unit 47, 942 Rama IV Rd, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

ลงทุนในอนาคตกับราคา ที่เอื้อมถึงได้

*ราคาไม่รวมค่าลงทะเบียนวิชา IndependentStudy (IS) และค่าธรรมเนียมเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโทของ SAU: 54,000 บาท

*ราคาไม่รวมค่าสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination): 5,000 บาท/ครั้ง

*เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ SAU จะต้องศึกษาวิชา IS ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
คุ้มค่าที่สุด
Sale
฿36,000 ฿72,000
ราคาคุ้มค่าที่สุด
ชำระเมื่อสมัครเรียน
฿72,000
คล่องตัวที่สุด
฿7,400/เดือน
ผ่อน บัตรเครดิต 10 เดือน
ชำระค่าเรียนรายเดือน
ชำระเงินรายเดือน
฿7,400
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿74,000
เข้าถึงง่ายสุด
฿600-2,000/เดือน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สมัครสินเชื่อและผ่อนชำระ
ชำระเงินรายเดือน
฿600-2,000 + ดอกเบี้ย
แอปกู้เงินผ่าน

จ่ายเต็มจํานวน

คุ้มค่าที่สุด
เทอม 1
฿31,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿31,500
เทอม 2
฿31,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿31,500
เทอม 3
฿27,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿27,000

ผ่อน บัตรเครดิต 0% 10 เดือน

คล่องตัวที่สุด
เทอม 1
฿33,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿33,500
เทอม 2
฿33,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿35,500
เทอม 3
฿29,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿29,000

คําถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร M.S. in Management of Digital Technology Innovation (Software Engineering Major)
หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ปริญญาโท แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

- Front-end Developer
- Back-end Developer
- Full-stack Developer
- Software Engineer
- Web Developer

- โปรแกรมเมอร์
ไม่มีความรู้สามารถเรียนได้ไหม
ผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สนี้สามารถเรียนได้เพราะในหลักสูตรของเรานั้นจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนมีสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน
มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?
หลักสูตร ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน
ภาษาที่ใช้สอนในหลักสูตรคือภาษาอะไร?
หลักสูตรของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เรียนแล้วได้ทักษะ และ Certificate ประดับ Portfolio

Hard Skills
Front-end Web Development (MERN Stack)
Data Structures and Algorithms
Databases (SQL)
Build and Deploying Full-Stack Web Applications
Python
Soft Skills
Storytelling
Public Speaking
Negotiations
WeStride Certificate
Southeast Asia University
Meeting

พูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณ

รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกทางการชำระเงิน หลักสูตรของเรา และตอบคำถามที่คุณต้องการอยากทราบเพิ่มเติม
นัดเวลา ปรึกษา