VIRTUAL INTERNSHIP

รับประสบการณ์จากการฝึกงานกับบริษัทจริงๆ

ฝึกงานโดยการทำงานกับโครงการจากบริษัทจริงในประเทศไทยและต่างประเทศ
สําหรับนักเรียนทุกหลักสูตร
ฝึกงานกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ

Internships

ฝึกงานออนไลน์

เรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณได้อโดยร่วมงานในโครงการจริงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา คุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและมีโอกาสเรียนรู้จากบริษัทจริง

รับคำแนะนำตลอดระยะเวลาฝึกงาน

ระหว่างระยะเวลาฝึกงาน เราจะให้คำแนะนำแบบละเอียดในทุกขั้นตอนของงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รับใบรับรองฝึกงานเพื่อเสริมะความน่าเชื่อถือ

ใบรับรองฝึกงานเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในประวัติส่วนตัวของคุณ ใบรับรองนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแสดงถึงความสามารถและความสำเร็จที่คุณได้รับในระหว่างระยะเวลาฝึกงานของคุณ