นักเรียนของเราได้รับการว่าจ้างจาก

เพิ่มรายได้ของคุณด้วยสายงาน Data

+฿8.5k

การขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักศึกษา Full-Stack Data Bootcamp
ใน  Data Science, Analytics & Engineering  Bootcamp นี้ คุณจะได้เรียน 3 อาชีพ:
Data Analytics
Data Science
Data Engineering
นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือและภาษาที่นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้:
เรียนรู้การแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ที่สร้างผลกระทบใน 3-6 เดือน
สมัครวันนี้
Mentor แบบส่วนตัว
รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ
เรียนออนไลน์
ระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Project-Based Learning
นำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์มากมาย
โค้ชด้านอาชีพ
โค้ชจะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่ ปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

หลักสูตร

บูทแคมป์สุดคุ้มที่เดียวในประเทศไทยที่มัดรวม 3 สายงานดาต้าใน 1 หลักสูตรเพิ่มโอกาสในการค้นหาสายงานในฝันของคุณ
ดาวน์โหลด หลักสูตร Data Science, Analytics and Engineering Bootcamp
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Data Analytics

150 ช.ม

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการสกัดความรู้สึกจากข้อมูลและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งผลกระทบในการตัดสินใจทางธุรกิจ. ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล, การสร้างรายงานและการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ. คอร์สนี้จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและพร้อมสู่ตลาดงานวิเคราะห์ข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน.
Module 1
Structured Thinking
Module 1

2 ช.ม

ในโมดูลนี้เราจะเริ่มต้นที่การคิดเชิงโครงสร้าง เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยมีการวางโครงสร้างและขั้นตอนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
Topics:
 • Introduction to Data Analytics
 • Business Models
 • Introductory Statistics
 • Data Storytelling
Module 2
Statistics
Module 1

20 ช.ม

ในโมดูลนี้เราจะเริ่มต้นที่การคิดเชิงโครงสร้าง เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยมีการวางโครงสร้างและขั้นตอนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
Topics:
 • Descriptive Statistics
 • Business Models
 • Basic Probability Concepts
 • Probability Distributions
 • Hypothesis Testing
 • ANOVA
 • Goodness of Fit and Contingency Table
 • Correlation and Linear Regression
Module 3
Excel
Module 1

10 ช.ม

Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้กว้างขวางในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้การใช้ Excel ในการสร้างกราฟและตารางข้อมูล และสอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Topics:
 • Conditional and Logical Operators
 • Basic Statistical Functions
 • Lookup/Reference Functions
 • Text Formulas and Pivot Tables
Module 4
SQL
Module 1

20 ช.ม

SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูล ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้การใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูลและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
Topics:
 • Introduction to Database
 • Introduction to Database
 • Tools (SQLite & DBeaver)
 • Database Management
 • Data Type
 • First Steps in SQL (SQLite)
 • First step in SQL (DBeaver)
 • SQL Select Statement
 • Join
 • Tips and Practice
Module 5
Portfolio Project 1
Module 1

10 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้สร้าง Project ที่ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ในแต่ละโมดูลที่ผ่านมา เพื่อแสดงความความสามารถของคุณในการวิเคราะห์ข้อมูล
Module 6
Tableau and PowerBI
Module 1

20 ช.ม

Tableau และ PowerBI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและแสดงข้อมูลเป็นกราฟและรายงาน ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างแผนผังข้อมูลและรายงานที่มีประสิทธิภาพ
Topics:
 • Introduction to Tableau
 • Visualization Techniques
 • Functionalities
 • Exercise and Challenge
 • Introduction to Microsoft Power BI
 • Advanced Visualization
Module 7
Portfolio Project 2
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะสร้าง Project ที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะแสดงทักษะของคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงานที่ยอดเยี่ยม
Module 8
Python
Module 1

35 ช.ม

Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้พื้นฐานของ Python และวิธีการใช้ภาษา Pythonในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
Topics:
 • Introduction to Python
 • Variables
 • Operator
 • Line & Indent
 • Conditional Statement
 • Iteration
 • Sequences
 • Standard Library
Module 9
Portfolio Project 3
Module 1

20 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้สร้าง Final project ที่จะช่วยให้คุณได้มีผลงานที่สมบูรณ์แบบในการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อมูล และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
ดาวน์โหลด หลักสูตร Data Science, Analytics and Engineering Bootcamp
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Data Science

200 ช.ม

เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การดึงข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล, และการสร้างโมเดลทายความเป็นไปได้ที่มีความรู้สึก คอร์สนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งในสาขาวิทยาการข้อมูลและเตรียมคุณให้เข้าสู่ตลาดงานข้อมูลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
Module 10
Introduction to Data Science
Module 1

10 ช.ม

โมดูลนี้จะปูพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล คุณจะได้รู้พื้นฐานและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลในโลกปัจจุบัน และเริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล.
Topics:
 • Data Science Introduction
 • Data Science in the Age of AI
 • The Data Science Method
Module 11
Data Wrangling
Module 1

15 ช.ม

โมดูลนี้จะสอนคุณวิธีการทำ Data cleaning และจัดระเบียบข้อมูลของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นในกระบวนการนี้
Topics:
 • Data Cleaning
 • Basic Data Wrangling
 • Advanced Data Wrangling
Module 12
Exploratory Data Analysis (EDA)
Module 1

10 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้สำรวจข้อมูลของคุณในเชิงลึกอย่างละเอียด เพื่อค้นพบข้อมูลที่มีความหมาย และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล.
Topics:
 • First Graphs and Conclusions
 • Studying Data Slices
 • Working with Several Data Sources
 • Relationships Between Datasets
 • Validating Results
Module 13
Machine Learning Overview
Module 1

10 ช.ม

โมดูลนี้จะช่วยคุณในการเข้าใจพื้นฐานของ Matchine learning คุณจะรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานและแนวทางในการใช้ Matchine learningในการแก้ไขปัญหาข้อมูล
Topics:
 • Training Your First Model
 • Model Quality
 • Model Improvement
 • Moving on to Regression
Module 14
Supervised Learning
Module 1

25 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรียนรู้แบบ Supervised learning โดยเน้นการแนะนำเรื่องการสอนแบบมีผู้ชี้นำ และวิธีการใช้การเรียนรู้แบบมีครูในการทำนายและการจัดกลุ่มข้อมูลในโลกที่เต็มไปด้วย Matchine learning
Topics:
 • Feature Preparation
 • Classification Metrics
 • Imbalanced Classification
 • Regression Metrics
Module 15
Machine Learning in Business
Module 1

20 ช.ม

โมดูลนี้เราจะเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคนิคและแบบจำลอง Machine Learningในธุรกิจ เพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงได้.
Topics:
 • Business Metrics
 • Implementing New Functionality
 • Machine Learning Models for Business:
 • Model Deployment and Integration:
 • Model Deployment and Integration:
Module 16
Unsupervised Learning
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีผู้สอน เราจะสอนคุณวิธีการคัดแยกและค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึก
Topics:
 • Clustering
 • Search for Anomalies
Module 17
Linear Algebra
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้เราจะศึกษาพื้นฐานของ Linear Algebra เพื่อเข้าใจและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
Topics:
 • Vectors and Vector Operations
 • Distance Between Vectors
 • Matrices and Matrix Operations
 • Linear Regression
Module 18
Numerical Methods
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้, เราจะเรียนรู้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการแก้ปัญหาทางความเร็วของคอมพิวเตอร์และการคำนวณทางศาสตร์ในงานวิทยาการคำนวณ.
Topics:
 • Algorithm Analysis
 • Gradient Descent
 • Gradient Descent Training
 • Gradient Boosting
Module 19
Time Series
Module 1

10 ช.ม

ในโมดูลนี้เราจะนำเสนอการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลชุดเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำนายแนวโน้มและควบคุมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในธุรกิจของคุณ.
Topics:
 • Time Series Analysis
 • Time Series Forecasting
Module 20
Machine Learning for Texts
Module 1

25 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคและอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อความด้วย Machine Learning เพื่อนำข้อมูลจากข้อความมาใช้ในการตัดสินใจและสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูง
Topics:
 • Text Vectorization
 • Language Representations
Module 21
Computer Vision
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้การประมวลผลภาพและการทำนายด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้คุณสามารถสกัดข้อมูลและสร้างแบบจำลองสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
Topics:
 • Fully Connected Networks
 • Convolutional Neural Networks
Module 22
Projects
Module 1

2 Weeks

ในโมดูลนี้คุณจะได้โอกาสนำความรู้ที่ได้มาเรียนในโมดูลที่ผ่านมามาใช้ในโครงการจริง ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงในสายงาน Data Science
ดาวน์โหลด หลักสูตร Data Science, Analytics and Engineering Bootcamp
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Data Engineering

200 ช.ม

เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมข้อมูล เรียนรู้การจัดการและประมวลผลข้อมูลในระบบโตรงอินโทรเน็ตและการทำให้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล. ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และภายในเวลาไม่นานคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมข้อมูลที่มีความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน
Module 23
Extract Transform Load (ETL) with Python
Module 1

10 ช.ม

ในโมดูลนี้จะเรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และแปลงข้อมูลด้วย Python เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการประมวลผลอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
Topics:
 • Python virtual environments
 • ETL with interactive Jupyter Notebooks
 • Data extraction patterns from APIs (full vs incremental)
 • Data transformation using dataframes (Pandas)
 • Data loading patterns to files (CSV, Parquet) and databases (SQLAlchemy, PostgreSQL)
 • Functional Programming with Python
 • Data extraction patterns from APIs (full vs incremental)
 • Modular programming using Python modules
 • Object Oriented Programming with Python
 • Logging with Python (PostgreSQL)
 • Unit and integration testing with Python
 • Code linting with Python
 • Metadata config pipeline (YAML)
 • Metadata logging to database
 • Cron scheduling
Module 24
Extract Load Transform (ELT) with Python and SQL
Module 1

8 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้ศึกษาวิธีการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ Python และ SQL และทำการแปลงข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าลงระบบคลังข้อมูล
Topics:
 • Data extraction patterns from databases (full vs incremental vs CDC)
 • Data loading patterns to databases (overwrite vs insert vs upsert vs merge)
 • SQL Transformations in databases (PostgreSQL)
 • Jinja for SQL templating (Jinja, Python, SQLAlchemy)
 • SQL Transformations in databases (PostgreSQL)
 • Directed acyclic graphs (DAGs) with Python
 • SQL Common Table Expressions (CTEs)
 • SQL Window Functions
 • Modularising ELT pipelines
 • Unit testing ELT pipelines
 • Logging for ELT pipelines (PostgreSQL)
 • Metadata config for ELT pipelines (YAML)
Module 25
Productionizing pipelines
Module 1

10 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการนำระบบสายงานที่คุณสร้างขึ้นไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่มีการเรียกใช้งานเป็นประจำ รวมถึงการจัดการและการควบคุมระบบที่เป็นระบบสายงาน
Topics:
 • Git
 • Docker
 • Cloud (AWS)
Module 26
Project 1: End-to-end ETL pipeline
Module 1

25 ช.ม

ใน Project นี้คุณจะใช้ความรู้ที่เรียนรู้จากโมดูลก่อนหน้าเพื่อสร้างระบบ End-to-end ETL pipeline ที่ทำงานได้จริงจนถึงการนำระบบไปใช้งานจริง. คุณจะได้ประสบการณ์ในการสร้างระบบสายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมที่ดี
Module 27
Data Integration Pipelines with Airbyte
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Airbyte เพื่อการผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะมีความเข้าใจในการสร้างระบบสายงานการผสานข้อมูลที่สามารถทำงานเชิงมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Topics:
 • Airbyte sources, destinations, and connections
 • Airbyte extract patterns (full, incremental, CDC)
 • Airbyte load patterns (overwrite, insert, upsert, merge)
 • Octavia CLI
 • Airbyte API
 • Airbyte Custom Connectors
 • Deploying airbyte on AWS EC2
 • End-to-end ELT pipeline with Airbyte on AWS
Module 28
Analytics engineering with Snowflake and dbt
Module 1

25 ช.ม

ในโมดูลนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Snowflake และ dbt ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบที่ใช้งานได้ การเรียนรู้นี้จะช่วยให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพและมีความแม่นยำในการจัดการข้อมูลมากขึ้น
Topics:
 • OLAP vs OLTP
 • Snowflake architecture
 • Snowflake RBAC
 • Model Deployment and Integration:
 • Loading data into Snowflake
 • Parsing JSON with Snowflake
 • Snowflake micro-partitions and clustering
 • dbt project
 • dbt commands (run, test, build, list)
 • Writing and running a dbt model
 • dbt seeds, tests, and macros
 • dbt docs
 • dbt in production (profiles, targets, and deploy on AWS)
Module 29
Data modelling and semantic modelling
Module 1

18 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบข้อมูลและการสร้างโมเดลเชิงความหมาย ที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างและความหมายของข้อมูล ที่ช่วยให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
Topics:
 • Clustering
 • Search for Anomalies
Module 30
Data Lakehouse with Databricks and Spark
Module 1

20 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Data Lakehouse โดยใช้เทคโนโลยี Databricks และ Spark ที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ.
Topics:
 • Big data processing architectures
 • Spark internals and core concepts
 • Spark reading and writing
 • Spark SQL
 • Spark DataFrame
 • Spark joins, group by, and aggregation
 • Spark UDF
 • Spark query plan and optimization
 • Spark partition keys
 • ACID file formats (delta file format)
 • Data orchestration using Databricks Workflows
 • Manage the Databricks workspace using API and CLI
 • Data quality testing with Great Expectations
Module 31
Project 2: End-to-end big data ETL pipeline
Module 1

15 ช.ม

ในโปรเจกต์นี้คุณจะได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ในโมดูลทั้งหมดเพื่อสร้างระบบ ETL ข้อมูลขนาดใหญ่จากเริ่มจนจบ คุณจะสร้างกระบวนการที่สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการนำทักษะของคุณมาใช้ในโครงการจริงในองค์กร.
Module 32
Data orchestration with Airflow
Module 1

20 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Airflow ในการจัดการกระบวนการดำเนินงานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมืออาชีพ โดยคุณจะเรียนรู้การสร้างและกำหนดตัวตั้งเวลาในการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
Topics:
 • Data orchestration architecture and patterns
 • Airflow DAGs, Operators and Tasks
 • Airflow schedule
 • Airflow patterns for catchup, idempotence, backfill, and branching
 • Airflow variables, connections, hooks, and providers
 • Airflow cross communication (XComs)
 • Airflow sensors
 • Airflow Dynamic Task Mapping, and taskflow
 • Trigger Rules
 • Watcher Pattern
 • Deploy airflow locally, and on AWS using EC2 or MWAA
 • Extending the Airflow Docker image
 • Airflow providers for Airbyte, dbt, Databricks, Snowflake, and Slack alerts
Module 33
Streaming analytics with Kafka, Confluent, and Clickhouse
Module 1

18 ช.ม

ในโมดูลนี้คุณจะเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสตรีมโดยใช้ Kafka, Confluent และ Clickhouse ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการข้อมูลแบบสตรีมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รู้จักกระบวนการทำงานและวิธีการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ.
Topics:
 • Streaming concepts
 • Kafka key concepts
 • Kafka broker and topics
 • Kafka CLI
 • Creating a Python Kafka producer
 • Creating a Python Kafka consumer
 • Stream analytics using ksqlDB
 • Deploy kafka on Confluent Cloud
 • Real-time databases with Clickhouse
 • Clickhouse architecture and internals
 • Use Kafka Connect to integrate data into Clickhouse
 • Tables, views, and materialized views on Clickhouse
 • dbt to test and deploy Clickhouse objects
 • Real-time dashboard with Preset, Clickhouse, and Kafka
Module 34
Continuous integration and deployment
Module 1

15 ช.ม

ในโมดูลนี้ท่านจะเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างกระบวนการผนวกข้อมูลและการตัดต่อในรูปแบบของการดำเนินการและการส่งผ่านอัตโนมัติ (Continuous Integration and Deployment) ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการทดสอบและนำเสนอแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.
 • Principles of DataOps
 • Continuous integration pipelines:
 • Continuous deployment pipelines:
Module 35
Project 3: Capstone project
Module 1

20 ช.ม

ในโมดูล Capstone คุณจะมีโอกาสในการใช้ความรู้และทักษะที่ท่านเรียนรู้จากโมดูลอื่น ๆ เพื่อสร้างโปรเจคสุดท้ายของคุณ โครงการนี้จะเป็นโอกาสในการประยุกต์ใช้ทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในธุรกิจของคุณ

WeStride Job Guarantee

เรารับประกันคืนเงิน 100% หากคุณไม่ได้งานด้านเทคโนโลยีภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่

ข้อกำหนดรับประกันคืนเงิน:
เสร็จสิ้นโมดูลการฝึกอบรมทั้งหมดตรงเวลา
ส่งโครงการและงานทั้งหมดภายในกำหนด
ปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำในการหางานของเรา
Close Modal

Chonnakarn Rungjaroenporn

ประวัติการทํางาน

Data Engineer, Adastra Thailand, Aug 2022 - Present
Regional Business Process Owner, Lazada, Sep 2021 - Jan 2023
Programmer, AIS - Advanced Info Services, Jan 2017 - Jul 2018

ประวัติการศึกษา

Asian Institute of Technology, Master's Degree, Business Analytics Digital Transformation, 2022 - 2024
Assumption University, Master's Degree, Computer Science, 2019 - 2021
Thammasat University, Bachelor's degree, Computer Science, 2012 - 2016

Close Modal

Napasorn Lalitsasivimol

ประวัติการทํางาน

Data Engineer, Mindshare, Jun 2022 - Present
Business Intelligence, Shopee, Mar 2018 - May 2022
Programmer, AIS - Advanced Info Services, Jan 2017 - Jul 2018

ประวัติการศึกษา

Thammasat University, Bachelor of Science, Management Mathematics, 2013 - 2016

Close Modal

Sorayut Meeyim

ประวัติการทํางาน

Data Scientist, CJ Express Group, Sep 2022 - Present
Software Developer, Thaioil Group, Jan 2022 - Aug 2022
AI Researcher, PTT Digital Solutions, Mar 2021 - Jul 2021

ประวัติการศึกษา

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bachelor's degree, Electrical, Electronics and Communications Engineering, 2018 - 2022

Close Modal

Bandita Kulthammanon

ประวัติการทํางาน

Programmer, Thailand Post, Apr 2022 - Present
Project Assistant, Asian Institute of Technology, Jan 2023 - Mar 2023
Software Engineer, KASIKORN Business-Technology Group [KBTG], Jul 2017 - Jul 2022

ประวัติการศึกษา

Asian Institute of Technology, Master's degree, Business Analytics and Digital Transformation, 2022 - 2024

Thammasat University, Bachelor’s Degree, Computer Science, 2013 - 2017

Close Modal

Runchana Laohawiwat

ประวัติการทํางาน

Data Scientist, Data Cafe, Apr 2022 - Present
Data Scientist, Touch Technologies, Oct 2021 - Mar 2022
Data Engineer, Softnix Technology, Jul 2020 - May 2021

ประวัติการศึกษา

Silpakorn University, Bachelor’s Degree, Computer Science, 2016 - 2020

Close Modal

Tussanakorn Rattanaburee

ประวัติการทํางาน

Data Engineer, Government Big Data Institute, June 2023 - Present
Data Engineer, Thai National Health Foundation, Nov 2021 - March 2023
Data Scientist, Botnoi Consulting, Oct 2020 - Aug 2021

ประวัติการศึกษา

Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy, Bachelor of Science in Health Data Science

Close Modal

Wiwisana Chuaykoon

ประวัติการทํางาน

HR Business Intelligence Specialist, Central Retail, Feb 2023 - Present
Business Intelligence – Digital Marketing Report, AIQ, Jun 2022 - Feb 2023
Business Intelligence (Data Analyst), Thairath Logistics, Oct 2021 - Apr 2022

ประวัติการศึกษา

Thammasat University, Bachelor of Economics

Close Modal

Sharon Cheng

Sharon Cheng เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี AR และ VR ปัจจุบันเธอทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ watchOS/iOS ที่ Stanford University School of Medicine ซึ่งเธอกำลังพัฒนาแอปสุขภาพสำหรับ watchOS/iOS ที่รวมข้อมูลชีวมาตรฐานจาก Apple watchOS นอกจากนี้ เธอเคยทำงานที่ Apple ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ในโครงการ Vision Pro ซึ่งเป็นหูฟัง AR ใหม่ของ Apple เธอมีส่วนร่วมอย่างมากในการวิจัย AR โดยทำงานที่ Stanford Virtual Human Interaction Lab ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง นอกจากนี้ Sharon ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสอนและการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ โดยสอนหลักสูตร CS 12SI (Mobile AR Dev) ที่ Stanford University School of Engineering เธอจบปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Stanford University และปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
Close Modal

Pun Waiwitlikhit

Pun (Suppakit) Waiwitlikhit เป็นบุคคลที่โดดเด่นในด้าน Artificial Intelligence ปัจจุบันเขามีส่วนร่วมในการวิจัยที่ Stanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 และที่ Stanford University School of Engineering ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ที่ Stanford เขามุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับ zero-knowledge proofs สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นสาขาล้ำสมัยในเทคนิคการเข้ารหัสลับที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระบบ AI นอกจากการวิจัยทางวิชาการ Pun ยังได้รับการยอมรับในฐานะ Fellow ที่ Paradigm ตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของเขาในโครงการหรือการวิจัยนวัตกรรมในภาคเทคโนโลยี นอกจากนี้ เขายังได้รับเกียรติให้เป็น Neo Scholar ตั้งแต่ปี 2022 ภายใต้แพลตฟอร์ม Neo ซึ่งเป็นที่รู้จักในการสนับสนุนความสามารถหนุ่มสาวในด้านเทคโนโลยีและบล็อกเชน

Close Modal

Eri Sugita

Eri Sugita เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสที่มีประสบการณ์สูงที่ Credible ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่มีมูลค่าประเมินล่าสุดอยู่ที่ 14 พันล้านบาท ในบทบาทของเธอ เธอทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและจัดการกลุ่มของนักศึกษาฝึกงานรวมถึงวิศวกรระดับจูเนียร์ในแผนกของเธอ ก่อนหน้านี้ Eri ทำงานที่ Young Alfred ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประกันภัยที่ถูกซื้อโดย Credible ในตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ Eri ศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ Carnegie Mellon University ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ดีที่สุดในโลก โดยมีอัตราการยอมรับเพียง 3.95% ในปี 2022
Close Modal

Richard Chiang

Richard Chiang เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ โดยเขาทำงานที่ Oscar Health ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE ในนิวยอร์กในตำแหน่ง Software Engineer II ที่ Oscar Health เขามุ่งเน้นทักษะการเขียนโปรแกรม SQL, gRPC, Python, Elasticsearch และ Natural Language Processing (NLP) ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Oscar Health Richard ทำงานที่ Stash ในตำแหน่ง Backend Software Engineer ซึ่งเขาได้พัฒนาทักษะในการเขียน SQL, Ruby, AWS และ Microservices เขายังเคยฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ของ Microsoft ในปี 2017 ซึ่งได้รับประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงตั้งแต่เนิ่นๆ
Close Modal

Gabby Tan

Gabby Tan เป็นผู้นำความคิดที่มีชื่อเสียงในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านส่วนตัวเกี่ยวกับเอกชนและกลยุทธ์ โดยเน้นที่เทคโนโลยีและการลงทุนในการเติบโต ผ่านการสนับสนุนเรื่องสภาพภูมิอากาศ Gabby แทนประเทศมาเลเซียในการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (UN Climate Conference) ทุกปี และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสหประชาชาติด้วย เธอได้รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมระดับโลกหลายครั้ง รวมถึงการประชุม World Economic Forum ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล Diana Award ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำความคิดที่มีแนวโน้มมากที่สุดในอายุต่ำกว่า 30 ปี จาก North American Association for Environmental Education ในปี 2022 Gabby มีประสบการณ์การทำงานในบทบาทด้านผลิตภัณฑ์และการเงินที่บริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง รวมถึง Salesforce, Goldman Sachs, Accel-KKR และ TCG
Close Modal

Miki Sugita

มิกิ ซูกิตะ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้จัดการที่หน่วยที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่ PwC หนึ่งในบริษัทบริการมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เธอได้แสดงความสามารถในการนำโครงการเทคโนโลยี ที่ PwC เธอทำงานกับบริษัทใน Global 500 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ยาก ก่อนหน้านี้ มิกิดำรงตำแหน่ง VP Admin สำหรับ YTech ที่ Enactus ตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและจัดการ YTech
Close Modal

Runchana Laohawiwat

ประวัติการทํางาน

Data Scientist, Data Cafe, Apr 2022 - Present
Data Scientist, Touch Technologies, Oct 2021 - Mar 2022
Data Engineer, Softnix Technology, Jul 2020 - May 2021

ประวัติการศึกษา

Silpakorn University, Bachelor’s Degree, Computer Science, 2016 - 2020

พบกับทีมส่วนตัวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณ

Mentor - เมนเทอร์ส่วนตัวดูแลทุกส่วนของการเรียนรู้ของคุณ
Co-Mentor - สนับสนุนเมนเทอร์ในการตรวจการบ้านและตอบแชทของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด
Career Coach - สนับสนุนทุกรายละเอียดของการค้นหางานของคุณตั้งแต่เรซูเม่ไปจนถึงการซ้อมสัมภาษณ์
Student Success - ช่วยเป็นกําลังใจระหว่างเรียน และแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่คุณมี
Mentor
ผู้เชี่ยวชาญนี้ทำงานในสาขานั้นๆ และให้คำแนะนำทางปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้น ผ่านการสนทนาทางวิดีโอพวกเขาจะช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรเจ็กต์พอร์ตการทำงาน และทุกอย่างที่คุณต้องการ
Career Coach
โค้ชด้านอาชีพของคุณ ช่วยคุณวางแผน ค้นหา สัมภาษณ์ และเจรจางานใหม่ของคุณ โค้ชด้านอาชีพของคุณจะสนับสนุนคุณจนกว่าคุณจะได้งานแรกของคุณ
Student Success
Student Success Manager ของคุณจะสนับสนุนทุกความต้องการของคุณน ตั้งแต่การให้กำลังใจไปจนถึงการจัดการปัญหาด้านบริหาร
Co-Mentors
เพื่อให้เราตอบคุณได้โดยรวดเร็วที่สุด co-mentor ของคุณสนับสนุนเมนเทอร์โดยการช่วยตอบคำถามของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบ้าน และโปรเจ็กต์ของคุณ
Course Designers
นักออกแบบคอร์สของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก พวกเขาฟังความคิดเห็นของคุณและช่วยออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรของเราอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
Course Designers
Sharon Cheng
iOS Software Engineer, Stanford University School of Medicine
ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี AR และ VR ปัจจุบันเธอทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ watchOS/iOS ที่ Stanford University นอกจากนี้ เธอเคยทำงานที่ Apple ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ในโครงการ Vision Pro
เรียนรู้เพิ่มเติม
Miki Sugita
Manager - Technology Consulting, PwC
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้จัดการที่หน่วยที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่ PwC หนึ่งในบริษัทบริการมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เรียนรู้เพิ่มเติม
Eri Sugita
Senior Software Engineer, Credible (USA)
วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสที่มีประสบการณ์สูงที่ Credible ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่มีมูลค่าอยู่ที่ 14 พันล้านบาท ในบทบาทของเธอ เธอทำหน้าที่ดูแลวิศวกรระดับจูเนียร์ในแผนกของเธอ
เรียนรู้เพิ่มเติม
Gabby Tan
UN Youth Advisor, London
ผู้นำความคิดที่มีชื่อเสียงในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านส่วนตัวเกี่ยวกับเอกชนและกลยุทธ์ โดยเน้นที่เทคโนโลยีและการลงทุนในการเติบโต
เรียนรู้เพิ่มเติม
Richard Chiang
Software Engineer II, Oscare Health
วิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ โดยเขาทำงานที่ Oscar Health ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE ในนิวยอร์กในตำแหน่ง Software Engineer II ที่ Oscar Health
เรียนรู้เพิ่มเติม
Suppakit Waiwitlikhit
Researcher, Stanford Artificial Intelligence Laboratory
Pun (Suppakit) Waiwitlikhit เป็นบุคคลที่โดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์และวิชาการเข้ารหัสลับ ปัจจุบันเขามีส่วนร่วมในการวิจัยที่ Stanford Artificial Intelligence Laboratory (SAIL)
เรียนรู้เพิ่มเติม
Schwinn Saereesitthipitak
Chief Technology Officer, Sidenote.ai
เมนเทอร์เฟิร์สเป็น Software Engineer ที่มีประสบการณ์มาก เคยทำงานที่บริษัท SCB ซึ่งปัจจุบันเทำงานที่ SCB Abacusเมนเทอร์เมนเทอร์เฟิร์สเป็น Software Engineer ที่มีประสบการณ์
เรียนรู้เพิ่มเติม
Mentors
Chonnakarn Rungjaroenporn
เมนเทอร์มายด์ทำงานเป็น Operations Manager ที่ Lazada และ Data Engineer ที่ Astrada
เรียนรู้เพิ่มเติม
Napasorn Lalitsasivimol
เมนเทอร์ Grace เป็น Data Engineer ที่ Mindshare และ ก่อนหน้านี้เป็น Business Intelligence ที่ Shopee
เรียนรู้เพิ่มเติม
Sorayuth
Meeyim
เมนเทอร์ Michael เป็น Data Scientist ที่ CJ Express และ ก่อนหน้านี้เป็น AI Researcher ที่ PTT
เรียนรู้เพิ่มเติม
Bandita Kulthammanon
เมนเทอร์ปู เป็น Data Engineer ที่ Asia Institute of Technology และ ก่อนหน้านี้เป็น Software Engineer ที่ ธนาคารกสิกรไทย (KBTG)
เรียนรู้เพิ่มเติม
Runchana Laohawiwat
เมนเทอร์รันทํางานเป็น Data Scientist ที่ Data Cafe และเคยเป็น Data Engineer ที่ Touch Technologies
เรียนรู้เพิ่มเติม
Wiwisana Chuaykoon
เมนเทอร์ Punch เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Central Retail และก่อนหน้านี้ที่ Thairath Logistics
เรียนรู้เพิ่มเติม
Tussanakorn Rattanaburee
เมนเทอร์ Film เป็น Data Engineer ที่ Big Data Institute และ ก่อนหน้านี้เป็น Data Scientist ที่ Botnoi Consulting
เรียนรู้เพิ่มเติม

Virtual Internship

รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงโดยใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับกรณีองค์กรจากหลากหลายอุตสหกรรม

ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงกับโครงการจริง

เพิ่มประสบการณ์การทำงานในเรซูเม่ของคุณ

รับใบรับรองจากบริษัทที่คุณทำงานด้วย

Industry Partner
Challenge
เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อวัตถุดิบของเราได้อย่างไร
ทำงานกับข้อมูลจากแผนกจัดซื้อเพื่อกำหนดวิธีเพิ่มประสิทธิภาพคำสั่งซื้อและนำเสนอต่อผู้บริหาร
Industry Partner
Challenge
เราจะปรับปรุงกลยุทธ์การกำหนดราคาของเราตามอุปสงค์และอุปทานได้อย่างไร
จากการค้นคว้าและข้อมูลขององค์กร ช่วยทีมผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์ราคาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด
Industry Partner
Challenge
เราจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรให้ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานภายใน
ใช้ข้อมูลค้นหาและกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
Industry Partner
Challenge
กำหนดครัวเรือนที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุดและแนะนำกลยุทธ์ตามข้อมูล
ทำงานร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือง่ายๆ สำหรับบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล

สร้างพอร์ตโฟลิโอที่แสดงให้เห็นฝีมือของคุณ

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ Full-Stack Development คือการได้รับประสบการณ์จริงในการเขียนโค้ด ทำโปรเจกต์เล็ก ๆ และสามโปรเจกต์ใหญ่ สร้างพอร์ตโฟลิโอที่พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์
โปรเจกต์ที่ผ่านมาของนักเรียน WeStride
Wisanu Simalai
DATA ANALYTICS BOOTCAMP
Thailand’s financial and population statistics in 2021
See Project
Warawit R.
DATA ANALYTICS BOOTCAMP
Netflix Viewership Analysis
See Project

สานฝันในสายงานของคุณกับโค้ชที่ปรึกษาด้านอาชีพของคุณ

หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพของเรา การพูดคุยแบบ 1:1 กับโค้ชด้านอาชีพของคุณ และการสัมภาษณ์จำลอง จะช่วยให้คุณได้งานในฝัน คุณสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้และบริการสนับสนุนด้านอาชีพทั้งหมดของเราเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากจบโปรแกรม
โค้ชด้านอาชีพส่วนตัว

สนับสนุนและแนะนำคุณตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน

เตรียมพร้อมด้านอาชีพ

เคล็ดลับจากผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ช่ำชอง

จำลองการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงเทคนิคอย่างไม่จำกัด

การรับสมัครงานจากหุ้นส่วน

เชื่อมต่อกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการรับสมัครคุณโดยตรง

องค์กรชั้นนําที่อยู่ใน Talent Network ของเรา

WeStride x มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย คุณจะจบการศึกษาด้วยใบรับรอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ ของ WeStride Institute of Technology
In partnership with

Learning Hub ของเรา

พบกับที่ปรึกษาของคุณ ผู้เรียนคนอื่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Hub) ของเรา เราจัดกิจกรรมสนุก (แต่ไม่บังคับ) ทุกสุดสัปดาห์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยสภาพแวดล้อมแบบเป็นบุคคล

Ekkamai Hub

30 Sukhumvit 61, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

Thonglor Hub

808/2-3 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

Silom Hub

Charn Issara Tower 1 - Ground Floor - Unit 47, 942 Rama IV Rd, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

ลงทุนในอนาคตกับราคา ที่เอื้อมถึงได้

หลักสูตรผ่านการรับรองจากสอวช สามารถ ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%
ตัดสินใจผิด เปลี่ยนหลักสูตรฟรี ภายใน 2 สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตร
สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป (ราคาต่อท่าน)
คุ้มค่าที่สุด
Sale
฿36,000  ฿36,000 ฿36,000
ราคาคุ้มค่าที่สุด
ชำระเมื่อสมัครเรียน
฿31,500
คล่องตัวที่สุด
Sale
฿3,900 ฿3,900 ฿3,900/เดือน
ผ่อน บัตรเครดิต 0% 10 เดือน
ชำระด้วยบัตรเครดิตกับดอกเบี้ย 0%
ชำระเงินรายเดือน
฿3,450
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿34,500
จ่ายรายเดือน
฿4,500/เดือน
ผ่อน บัตรเดบิต 10 เดือน
ชำระค่าเรียนรายเดือน
มัดจํา (2-เดือน)
฿9,000
ชำระเงินรายเดือน
฿4,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿45,000
เข้าถึงง่ายสุด
฿600-2,000/เดือน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สมัครสินเชื่อและผ่อนชำระ
ชำระเงินรายเดือน
฿600-2,000 + ดอกเบี้ย
แอปกู้เงินผ่าน
คุ้มค่าที่สุด
Sale
฿38,000  ฿36,000 ฿38,000
ราคาคุ้มค่าที่สุด
ชำระเมื่อสมัครเรียน
฿33,500
คล่องตัวที่สุด
Sale
฿4,100 ฿36,000 ฿4,100/เดือน
ผ่อน บัตรเครดิต 0% 10 เดือน
ชำระด้วยบัตรเครดิตกับดอกเบี้ย 0%
ชำระเงินรายเดือน
฿3,650
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿36,500
จ่ายรายเดือน
฿4,500/เดือน
ผ่อน บัตรเดบิต 10 เดือน
ชำระค่าเรียนรายเดือน
มัดจํา (2-เดือน)
฿9,000
ชำระเงินรายเดือน
฿4,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
฿45,000
เข้าถึงง่ายสุด
฿600-2,000/เดือน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สมัครสินเชื่อและผ่อนชำระ
ชำระเงินรายเดือน
฿600-2,000 + ดอกเบี้ย
แอปกู้เงินผ่าน

คําถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร Data Science, Analytics and Engineering Bootcamp แล้ว
หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Bootcamp แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

- Data Analyst
- Business Analyst
- Business Intelligence
- Product Owner
- Strategist
- Data Scientist
- Data Engineer


ไม่มีความรู้สามารถเรียนคอร์สนี้ได้มั้ย
ผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สนี้สามารถเรียนได้เพราะในหลักสูตรของเรานั้นจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนมีสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน
มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?
Bootcamp ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน
ภาษาที่ใช้สอนใน Bootcamp คือภาษาอะไร?
Bootcamp ของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

รีวิวจากนักเรียนของเรา

Meeting

พูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณ

รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกทางการชำระเงิน หลักสูตรของเรา และตอบคำถามที่คุณต้องการอยากทราบเพิ่มเติม
นัดเวลา ปรึกษา

เรียนแล้วได้ทักษะ และ Certificate ประดับ Portfolio

Hard Skills
Front-end Web Development (MERN Stack)
Data Structures and Algorithms
Databases (SQL)
Build and Deploying Full-Stack Web Applications
Python
Soft Skills
Storytelling
Public Speaking
Negotiations
WeStride Certificate
Southeast Asia University

รีวิวจากนักเรียนของเรา

เรียนแล้วได้ทักษะ และ Certificate ประดับ Portfolio

Hard Skills
Advanced excel
Data visualization using Power BI and Tableau
Data management and database design
Advanced probability and statistics
Programming (Python)
Soft Skills
Storytelling
Public Speaking
Negotiations
WeStride Certificate
Microsoft PowerBI Analyst Associate Certificate
User Experience

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ

Tools

Key Skills

 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
Module 1
Introduction to UX and UI 
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to UX/UI Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Approaching The Bootcamp

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 2
Design Thinking
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to Design Thinking

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

UX Research and Design Thinking

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
3

Design Thinking Workshops

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 3
Introduction to UX Design
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

User Research Plan

2 ช.ม.
 • Intro User Research Steps (Research Learning Spiral)
 • Big Caveat: There is no exact step
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 4
UX Design Process
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Getting Starting:
User Research Plan

2 ช.ม.
 • Intro User Research Steps (Research Learning Spiral)
 • Big Caveat: There is no exact step
 • User Research Plan Overview
  1. Identifying your objectives    
  2. Get stakeholders buy-in    
  3. Choosing the right research method    
  4. Determine how to recruit participants    
  5. Establish the timeline    
  6. Decide how you’ll present your findings
 • Filling Out of User Research Plan
1.5 หน่วยกิต
2

Competitive Analysis

2 ช.ม.
 • Introduction to Competitive Analysis
 • Direct vs Indirect Competitor
 • SWOT Analysis
 • SWOT Analysis Exmaple
 • Comparison Chart (Most Common)
 • Creating a Comparison Table
 • Growth-Share Matrix
 • Porter’s Five Force
 • Perceptual Mapping
 • Combining more than one framework
1.5 หน่วยกิต
3

Provisional Personas

2 ช.ม.
 • What are User Personas?
 • Types of Personas
 • Creating Provisional Personas
1.5 หน่วยกิต
Module 5
Research Methodology
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

User Interviews

2 ช.ม.
 • Research Methodology Overview
 • User Interviews Introduction
 • How many User Interviews Should I do
 • User Interview Guide
 • Creating a User Interview Guide
 • 5W1H
 • Creating the Right Environment
 • During The Interview
 • Following Up
 • Analyzing User Interviews
1.5 หน่วยกิต
2

Note Taking

2 ช.ม.
 • Effective notetaking
 • Two techniques for taking effective notes
 • Topical Notes Frameworks
 • How to Improve Your Note-taking Skills
 • Note Taking Template
1.5 หน่วยกิต
3

Surveys

2 ช.ม.
 • Introduction to Surveys
 • Types of Surveys
 • When to Conduct Survey
 • Survey Best Practices
1.5 หน่วยกิต
4

Field studies

2 ช.ม.
 • Introduction to Field studies
 • Why do you need field studies?
1.5 หน่วยกิต
5

Usability Testing

2 ช.ม.
 • Usability Testing
 • Focus groups
1.5 หน่วยกิต
6

Bias in Research

2 ช.ม.
 • Bias In Research
 • Different Types of Biases
 • Spotting Bias
 • Recruit a representative group of participants
 • How to identify and limit bias in UX research
1.5 หน่วยกิต
Module 6
Research Analysis and Synthesis
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Intro to Analysis
and Synthesis

2 ช.ม.
 • Analysis vs Synthesis
 • Analyzing User Research
 • How to Synthesize Data
1.5 หน่วยกิต
2

Affinity Diagrams

2 ช.ม.
 • What is an affinity diagram?
 • How to Create an Affinity Diagram
 • How to Use Your Affinity Diagram
1.5 หน่วยกิต
3

Problem Statements

2 ช.ม.
 • What is a Problem Statement
 • How to Write a Problem Statement?
 • Problem Statement Examples
1.5 หน่วยกิต
4

User Personas

2 ช.ม.
 • User Personas (Part 2)
 • 10 Steps to a Persona
 • Create Multiple Personas
 • Key elements To a Persona
 • Personas Best Practices
 • User Persona Example
1.5 หน่วยกิต
5

Empathy Maps

2 ช.ม.
 • What is an empathy map?
 • Creating an empathy map?
 • Tips for an Effective Empathy Mapping Session
 • Empathy Mapping Example
1.5 หน่วยกิต
6

User Journey Map

2 ช.ม.
 • What is a User Journey Map?
 • Components of an effective user journey map
 • How to build a user journey map
 • User Journey Map Example
1.5 หน่วยกิต
Module 7
Sharing Insight
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Why and How to
Share Your Research

2 ช.ม.
 • Why sharing insight matters
 • It's all about the audience
 • Formats to Share Your Research
 • Quotes and Themes
 • Translate insights to actions.
1.5 หน่วยกิต
2

User Research Reports

2 ช.ม.
 • What is a User Research Report
 • User Research Report Structure
 • User Research Workshop and Case Studies
 • Tips: Taking research reports to the next level
1.5 หน่วยกิต
3

Atomic Research Nuggets

2 ช.ม.
 • What is the problem with User Research Reports
 • How to Format Atomic Research Nuggets
 • Pros and Cons of Atomic Research Nuggets.
1.5 หน่วยกิต
4

UX Comics

2 ช.ม.
 • What are UX Comics
 • Why Use UX Comics
1.5 หน่วยกิต
Module 8
Product Types: Typical Problems and Solutions
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Product Types

2 ช.ม.
 • Why Learn about Product Types and Business Models?
 • Marketplaces
 • Social Media
 • SaaS
 • Communities
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Consumer vs Enterprise

2 ช.ม.
 • What is Consumer and What is Enterprise?
 • Consumer vs Enterprise UX
 • Common Characteristics of Enterprise UX
1.5 หน่วยกิต
3

Business Models

2 ช.ม.
 • B2B vs B2C vs B2B2C vs B2G
 • P2P
 • D2C
 • Freemium
 • Private Label vs White Label business model
 • Ad-based business model
1.5 หน่วยกิต
Module 9
Design and Ideation
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Getting Started
with Ideation

2 ช.ม.
 • What is Ideation
 • Mapping User Stories
 • Running an Ideation Session
 • Preparing for Ideation: Design Thinking
 • Characteristics Required for Successful Ideation
 • Ideation Techniques
1.5 หน่วยกิต
2

“How Might We”  

2 ช.ม.
 • “How Might We”
 • 5 Tips on Writing Good HMWs
1.5 หน่วยกิต
3

   Brainstorming

2 ช.ม.
 • What is brainstorming
 • Best practices for brainstorming effectively
 • Brainwriting
 • Cubing
 • Five whys
 • Mind mapping
 • Analogies
 • Worst Possible Idea
 • Crazy eights
1.5 หน่วยกิต
4

Storyboarding

2 ช.ม.
 • What is a Storyboard and Why use it?
 • Components of a Storyboard
 • Process: How to Create a Storyboard
 • Storyboarding Examples
1.5 หน่วยกิต
5

SCAMPER

2 ช.ม.
 • What is SCAMPER and how to use it
 • SCAMPER Process
 • SCAMPER Examples
1.5 หน่วยกิต
6

Choosing The
Right Idea

2 ช.ม.
 • The Converging Stage
 • Dot Voting
 • Four Categories Method
 • Bingo Selection
1.5 หน่วยกิต
Module 10
Information Architecture
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Information Architecture Basics

2 ช.ม.
 • Findability vs. Discoverability
 • How Many Items in a Navigation Menu?
 • Flat vs. Deep Website Hierarchies
 • Search Box vs. Navigation
1.5 หน่วยกิต
2

Information Architecture Advanced

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
User Experience

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ

Tools

Key Skills

 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
Module 11
UI, Interaction, and Mobile Design Principles
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • What is UI Design
 • UI Design Principles (4 Golden Rules)
 • UI Design Case Studies
 • Find inspiration
 • UI Design Tools
 • Define Your User
1.5 หน่วยกิต
2

Familiar UI Patterns

2 ช.ม.
 • What are UI Patterns?
 • Common UI Design Patterns
 • UI Pattern Examples
 • UI Design Pattern Tools
1.5 หน่วยกิต
3

Effective Communication
and Feedback

2 ช.ม.
 • What and Why are Visual Cues
 • Examples of Visual Cues in UX and UI Design
 • Visual Cues Principles
1.5 หน่วยกิต
4

Consistent UI Design

2 ช.ม.
 • Why Consistent?
 • UI Consistency Case Studies
 • How to Achieve Consistency in Your Work
1.5 หน่วยกิต
5

Visual Hierarchy

2 ช.ม.
 • What is Visual Hierarchy?
 • Building Blocks of Visual Hierarchy
 • Crafting a Strong Visual Hierachy
 • The Gestalt principles
 • The Gestalt principles Case Study
1.5 หน่วยกิต
6

Repetition

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
7

Typography and Style

2 ช.ม.
 • What exactly is Typography
 • Typography Terms
 • Typography Principles
 • Font formats
1.5 หน่วยกิต
8

White Space

2 ช.ม.
 • What is White Space
 • Macro vs Micro Whitespace
 • Passive vs Active white spaces
 • Units
 • Create a System for Spacing
 • Padding and Margin
 • White Space for Typography
 • Setting Type in a Grid System
 • White Space Case Studies
1.5 หน่วยกิต
9

Texture and Style

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
10

Contrast

2 ช.ม.
 • What is Contrast
 • Types of Contrast in UI Design
 • Dark-on-Light or Light-on-Dark?
 • Typographic Contrast
 • Contrast Best Practices
1.5 หน่วยกิต
11

Color

2 ช.ม.
 • Color Terminology
 • Why Color Matters?
 • Color Theory for UI Designers 101
 • Basic Color Schemes Are Best
 • The Relationship Between Text and Color Is Crucial
1.5 หน่วยกิต
12

Common UI Elements

2 ช.ม.
 • 3 Types of UI Elements
 • Navigational UI elements
 • Informational UI elements
 • Groups or containers UI elements
 • 9 Common Input UI Elements
 • 4 Common output elements
 • Common Helper UI Elements
1.5 หน่วยกิต
13

Mobile Design Principles

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
Module 12
Sketching and Guerilla Usability Testing
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction
to Sketching

2 ช.ม.
 • UI vs UX Sketching
 • UI Sketching vs Wireframing
 • Pros and Cons of Sketching
 • Getting Started
 • Clarifying Sketches with Additional Elements
 • Sketching Tips
1.5 หน่วยกิต
2

Guerilla Usability Testing

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • Types of Guerilla Testing
1.5 หน่วยกิต
Module 13
Wireframing and Figma (Part 1)
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to Wireframing

2 ช.ม.
 • What is Wireframing
 • What is the purpose of wireframing?
 • Low-fidelity, mid-fidelity, and high-fidelity wireframes
 • Website wireframes vs. mobile wireframes
1.5 หน่วยกิต
2

Userflows

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
3

Introduction to Figma

2 ช.ม.
 • Setting Up Your Figma Accounts
 • Figma Basics
 • Creating our design file & introducing frames in Figma
 • Pages in Figma
1.5 หน่วยกิต
4

Type Color &
Icon Introduction

2 ช.ม.
 • The basics of type & fonts in Figma
 • Rectangles Circles Buttons Rounded corners in Figma
 • How to use color in Figma
 • Strokes plus updating color defaults in Figma
 • Object editing and how to escape in Figma
 • Scale vs Selection Tool in Figma
 • Frames vs Groups in Figma
 • Where to get Free icons for Figma
1.5 หน่วยกิต
5

Commenting

2 ช.ม.
 • Sharing & Commenting on Figma file with Stakeholders
 • Share editing with other UX designers in Figma
1.5 หน่วยกิต
6

Columns

2 ช.ม.
 • How to work with Columns & Grid in Figma
1.5 หน่วยกิต
Module 14
Designing Systems and Brand Platforms
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Building Design Systems

2 ช.ม.
 • What is a Design System
 • How to Build a Design Systen
 • Material Design by Google
 • Lightning Design System
 • Apple Human Interface Guidelines
 • Atlassian Design System
 • Uber Design System
 • UI Kits vs. Design Systems
1.5 หน่วยกิต
2

Building a Design System on Figma

2 ช.ม.
 • Creating a Color System
 • Building a Type System
 • Elevation
 • Icons
 • Text Legibility
 • States
 • Layouts
 • Spacing Methods
 • Responsive Grid Layout
 • App Bar Bottom
 • App Bar Top
 • Banner
 • Bottom Navigation
 • Cards
 • Chips
 • Diaglog
 • Data Tables
1.5 หน่วยกิต
Module 15
Building a Style Guide
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

What is a Style Guide

2 ช.ม.
 • Style Guides and Design Systems
 • How to Build a Design Systen
 • Material Design by Google
1.5 หน่วยกิต
Module 16
High Fidelity Mockups
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

High Fidelity Principles

2 ช.ม.
 • What Is a High Fidelity Prototype?
 • What Is a High Fidelity Best Practices
1.5 หน่วยกิต
2

Creating a High Fidelity Mockup
on Figma

2 ช.ม.
 • High Fidelity Tutorial
1.5 หน่วยกิต
Module 17
Prototyping and Animations
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Prototyping

2 ช.ม.
 • Mockups vs Prototypes
 • How to prototype in Figma
 • Prototype animation and easing in Figma
 • Testing on your phone with Figma Mirror
1.5 หน่วยกิต
2

Adding Animation

2 ช.ม.
 • What is Smart Animation & delays in Figma
 • Creaing Your First Animation
1.5 หน่วยกิต
Module 18
Collaborating with Developers
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Developer and Designer Relationship

2 ช.ม.
 • What happens when designers and developers don’t work well together
 • Tips for Collaborating with Developers
 • Design to development hand-off checklist
 • How to Hand-off UI Designs to Developers (Figma/Zeplin)
 • Other Handoff Tools
1.5 หน่วยกิต
Module 19
Presenting Your Work
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 20
Current and Future Trends in AI and UX
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 21
Psychology Principles and Special Topics
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 22
The Business of UX
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 23
Collaboration and Professionalism
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 24
Virtual Internship
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
User Experience

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ

Tools

Key Skills

 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
Module 25
Introduction to Front-end Development
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction
to Front-end Development

2 ช.ม.
 • What is Front-end Development
 • Front-end Development vs UX/UI Design
 • Front-end vs Back-end Development
 • Benefits of learning front-end development for a UX/UI Designer
 • HTML, CSS and JS
1.5 หน่วยกิต
Module 26
HTML
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

HTML:
Elements, Attribute
and Text Formatting

2 ช.ม.
 • Introduction to HTML Elements
 • Block-Level vs. Inline Elements
 • Empty Elements
 • HTML Comments
 • Understanding HTML Attributes
 • Global Attributes
 • Link Attributes (e.g., href, target)
 • Image Attributes (e.g., src, alt)
 • Form-Related Attributes (e.g., action, method)
 • ARIA (Accessible Rich Internet Applications) Attributes
 • Custom Data Attributes (e.g., data-*)
 • Basic Text Formatting Tags
 • Headings and Paragraphs
 • Line Breaks and Horizontal Rules
 • Superscript and Subscript
 • Preformatted Text
 • Quotations and Citations
 • Lists (Unordered and Ordered)
 • Special Characters and Entities
1.5 หน่วยกิต
2

HTML: Next Steps and Semantics

2 ช.ม.
 • Semantic HTML Elements (e.g., <header>, <footer>, <nav>)
 • Sections and Outlines (e.g., <section>, <article>, <aside>)
 • Embedding Multimedia (e.g., <audio>, <video>)
 • New HTML5 Elements (e.g., <canvas>, <svg>)
 • Geolocation and Maps
 • Offline Web Applications (Service Workers)
 • Responsive Images (Picture and Srcset)
 • Importance of Semantic HTML
 • SEO Best Practices
 • Accessibility Considerations
 • Microdata and Schema.org
1.5 หน่วยกิต
2

Table, Forms and Lists

2 ช.ม.
 • Creating Tables
 • Table Headers and Data Cells
 • Building HTML Forms
 • Input Types (Text, Password, Checkbox, Radio, etc.)
 • Text areas and Select Boxes
 • Form Elements (Labels, Fieldsets, Legends)
 • Form Validation and Attributes
 • Creating Unordered Lists
 • Creating Ordered Lists
 • Custom List Styles
 • Nested Lists
 • Definition Lists
1.5 หน่วยกิต
Module 27
CSS
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

CSS: Selector, Properties และ Selectivity

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

CSS Box Model

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
3

Other CSS Properties

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
4

CSS Flexbox

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
5

CSS Grid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
6

Bootstrap Framework

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 28
Building Responsive Websites
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 29
Git and Github
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
User Experience

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ

Tools

Key Skills

 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
Module 11
UI, Interaction, and Mobile Design Principles
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • What is UI Design
 • UI Design Principles (4 Golden Rules)
 • UI Design Case Studies
 • Find inspiration
 • UI Design Tools
 • Define Your User
1.5 หน่วยกิต
2

Familiar UI Patterns

2 ช.ม.
 • What are UI Patterns?
 • Common UI Design Patterns
 • UI Pattern Examples
 • UI Design Pattern Tools
1.5 หน่วยกิต
3

Effective Communication
and Feedback

2 ช.ม.
 • What and Why are Visual Cues
 • Examples of Visual Cues in UX and UI Design
 • Visual Cues Principles
1.5 หน่วยกิต
4

Consistent UI Design

2 ช.ม.
 • Why Consistent?
 • UI Consistency Case Studies
 • How to Achieve Consistency in Your Work
1.5 หน่วยกิต
5

Visual Hierarchy

2 ช.ม.
 • What is Visual Hierarchy?
 • Building Blocks of Visual Hierarchy
 • Crafting a Strong Visual Hierachy
 • The Gestalt principles
 • The Gestalt principles Case Study
1.5 หน่วยกิต
6

Repetition

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
7

Typography and Style

2 ช.ม.
 • What exactly is Typography
 • Typography Terms
 • Typography Principles
 • Font formats
1.5 หน่วยกิต
8

White Space

2 ช.ม.
 • What is White Space
 • Macro vs Micro Whitespace
 • Passive vs Active white spaces
 • Units
 • Create a System for Spacing
 • Padding and Margin
 • White Space for Typography
 • Setting Type in a Grid System
 • White Space Case Studies
1.5 หน่วยกิต
9

Texture and Style

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
10

Contrast

2 ช.ม.
 • What is Contrast
 • Types of Contrast in UI Design
 • Dark-on-Light or Light-on-Dark?
 • Typographic Contrast
 • Contrast Best Practices
1.5 หน่วยกิต
11

Color

2 ช.ม.
 • Color Terminology
 • Why Color Matters?
 • Color Theory for UI Designers 101
 • Basic Color Schemes Are Best
 • The Relationship Between Text and Color Is Crucial
1.5 หน่วยกิต
12

Common UI Elements

2 ช.ม.
 • 3 Types of UI Elements
 • Navigational UI elements
 • Informational UI elements
 • Groups or containers UI elements
 • 9 Common Input UI Elements
 • 4 Common output elements
 • Common Helper UI Elements
1.5 หน่วยกิต
13

Mobile Design Principles

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
Module 12
Sketching and Guerilla Usability Testing
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction
to Sketching

2 ช.ม.
 • UI vs UX Sketching
 • UI Sketching vs Wireframing
 • Pros and Cons of Sketching
 • Getting Started
 • Clarifying Sketches with Additional Elements
 • Sketching Tips
1.5 หน่วยกิต
2

Guerilla Usability Testing

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • Types of Guerilla Testing
1.5 หน่วยกิต
Module 13
Wireframing and Figma (Part 1)
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to Wireframing

2 ช.ม.
 • What is Wireframing
 • What is the purpose of wireframing?
 • Low-fidelity, mid-fidelity, and high-fidelity wireframes
 • Website wireframes vs. mobile wireframes
1.5 หน่วยกิต
2

Userflows

2 ช.ม.
1.5 หน่วยกิต
3

Introduction to Figma

2 ช.ม.
 • Setting Up Your Figma Accounts
 • Figma Basics
 • Creating our design file & introducing frames in Figma
 • Pages in Figma
1.5 หน่วยกิต
4

Type Color &
Icon Introduction

2 ช.ม.
 • The basics of type & fonts in Figma
 • Rectangles Circles Buttons Rounded corners in Figma
 • How to use color in Figma
 • Strokes plus updating color defaults in Figma
 • Object editing and how to escape in Figma
 • Scale vs Selection Tool in Figma
 • Frames vs Groups in Figma
 • Where to get Free icons for Figma
1.5 หน่วยกิต
5

Commenting

2 ช.ม.
 • Sharing & Commenting on Figma file with Stakeholders
 • Share editing with other UX designers in Figma
1.5 หน่วยกิต
6

Columns

2 ช.ม.
 • How to work with Columns & Grid in Figma
1.5 หน่วยกิต
Module 14
Designing Systems and Brand Platforms
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Building Design Systems

2 ช.ม.
 • What is a Design System
 • How to Build a Design Systen
 • Material Design by Google
 • Lightning Design System
 • Apple Human Interface Guidelines
 • Atlassian Design System
 • Uber Design System
 • UI Kits vs. Design Systems
1.5 หน่วยกิต
2

Building a Design System on Figma

2 ช.ม.
 • Creating a Color System
 • Building a Type System
 • Elevation
 • Icons
 • Text Legibility
 • States
 • Layouts
 • Spacing Methods
 • Responsive Grid Layout
 • App Bar Bottom
 • App Bar Top
 • Banner
 • Bottom Navigation
 • Cards
 • Chips
 • Diaglog
 • Data Tables
1.5 หน่วยกิต
Module 15
Building a Style Guide
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

What is a Style Guide

2 ช.ม.
 • Style Guides and Design Systems
 • How to Build a Design Systen
 • Material Design by Google
1.5 หน่วยกิต
Module 16
High Fidelity Mockups
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

High Fidelity Principles

2 ช.ม.
 • What Is a High Fidelity Prototype?
 • What Is a High Fidelity Best Practices
1.5 หน่วยกิต
2

Creating a High Fidelity Mockup
on Figma

2 ช.ม.
 • High Fidelity Tutorial
1.5 หน่วยกิต
Module 17
Prototyping and Animations
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Prototyping

2 ช.ม.
 • Mockups vs Prototypes
 • How to prototype in Figma
 • Prototype animation and easing in Figma
 • Testing on your phone with Figma Mirror
1.5 หน่วยกิต
2

Adding Animation

2 ช.ม.
 • What is Smart Animation & delays in Figma
 • Creaing Your First Animation
1.5 หน่วยกิต
Module 18
Collaborating with Developers
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Developer and Designer Relationship

2 ช.ม.
 • What happens when designers and developers don’t work well together
 • Tips for Collaborating with Developers
 • Design to development hand-off checklist
 • How to Hand-off UI Designs to Developers (Figma/Zeplin)
 • Other Handoff Tools
1.5 หน่วยกิต
Module 19
Presenting Your Work
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 20
Current and Future Trends in AI and UX
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 21
Psychology Principles and Special Topics
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 22
The Business of UX
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 23
Collaboration and Professionalism
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 24
Virtual Internship
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 25
Introduction to Front-end Development
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 26
Gamification
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 27
UX Writing
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 28
Design for Thought and Emotion
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 29
Onboarding
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 30
Interaction Design
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 31
Pyschology for UX/UI Design
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

UX is a Mindset

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
User Experience

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง

มือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ

Tools

Key Skills

 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
Module 30
Gamification
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to UX/UI Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Approaching The Bootcamp

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 31
UX Writing
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Introduction to Design Thinking

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

UX Research and Design Thinking

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
3

Design Thinking Workshops

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 32
Design for Thought and Emotion
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

User Research Plan

2 ช.ม.
 • Intro User Research Steps (Research Learning Spiral)
 • Big Caveat: There is no exact step
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

Ethics of UX Design

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
2

The UX Pyramid

2 ช.ม.
 • Introduction to the course and instructors
 • What is Design Thinking
 • What is Design Thinking
1.5 หน่วยกิต
Module 33
Onboarding
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Getting Starting:
User Research Plan

2 ช.ม.
 • Intro User Research Steps (Research Learning Spiral)
 • Big Caveat: There is no exact step
 • User Research Plan Overview
  1. Identifying your objectives    
  2. Get stakeholders buy-in    
  3. Choosing the right research method    
  4. Determine how to recruit participants    
  5. Establish the timeline    
  6. Decide how you’ll present your findings
 • Filling Out of User Research Plan
1.5 หน่วยกิต
2

Competitive Analysis

2 ช.ม.
 • Introduction to Competitive Analysis
 • Direct vs Indirect Competitor
 • SWOT Analysis
 • SWOT Analysis Exmaple
 • Comparison Chart (Most Common)
 • Creating a Comparison Table
 • Growth-Share Matrix
 • Porter’s Five Force
 • Perceptual Mapping
 • Combining more than one framework
1.5 หน่วยกิต
3

Provisional Personas

2 ช.ม.
 • What are User Personas?
 • Types of Personas
 • Creating Provisional Personas
1.5 หน่วยกิต
Module 34
Interaction Design
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

User Interviews

2 ช.ม.
 • Research Methodology Overview
 • User Interviews Introduction
 • How many User Interviews Should I do
 • User Interview Guide
 • Creating a User Interview Guide
 • 5W1H
 • Creating the Right Environment
 • During The Interview
 • Following Up
 • Analyzing User Interviews
1.5 หน่วยกิต
2

Note Taking

2 ช.ม.
 • Effective notetaking
 • Two techniques for taking effective notes
 • Topical Notes Frameworks
 • How to Improve Your Note-taking Skills
 • Note Taking Template
1.5 หน่วยกิต
3

Surveys

2 ช.ม.
 • Introduction to Surveys
 • Types of Surveys
 • When to Conduct Survey
 • Survey Best Practices
1.5 หน่วยกิต
4

Field studies

2 ช.ม.
 • Introduction to Field studies
 • Why do you need field studies?
1.5 หน่วยกิต
5

Usability Testing

2 ช.ม.
 • Usability Testing
 • Focus groups
1.5 หน่วยกิต
6

Bias in Research

2 ช.ม.
 • Bias In Research
 • Different Types of Biases
 • Spotting Bias
 • Recruit a representative group of participants
 • How to identify and limit bias in UX research
1.5 หน่วยกิต
Module 35
Pyschology for UX/UI Design
Module 1

2 Weeks

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
1

Intro to Analysis
and Synthesis

2 ช.ม.
 • Analysis vs Synthesis
 • Analyzing User Research
 • How to Synthesize Data
1.5 หน่วยกิต
2

Affinity Diagrams

2 ช.ม.
 • What is an affinity diagram?
 • How to Create an Affinity Diagram
 • How to Use Your Affinity Diagram
1.5 หน่วยกิต
3

Problem Statements

2 ช.ม.
 • What is a Problem Statement
 • How to Write a Problem Statement?
 • Problem Statement Examples
1.5 หน่วยกิต
4

User Personas

2 ช.ม.
 • User Personas (Part 2)
 • 10 Steps to a Persona
 • Create Multiple Personas
 • Key elements To a Persona
 • Personas Best Practices
 • User Persona Example
1.5 หน่วยกิต
5

Empathy Maps

2 ช.ม.
 • What is an empathy map?
 • Creating an empathy map?
 • Tips for an Effective Empathy Mapping Session
 • Empathy Mapping Example
1.5 หน่วยกิต
6

User Journey Map

2 ช.ม.
 • What is a User Journey Map?
 • Components of an effective user journey map
 • How to build a user journey map
 • User Journey Map Example
1.5 หน่วยกิต