คำบอกต่อจากนักเรียนของเรา

Jirapinya Chaipan

Data Analytics Bootcamp
จาก Customer Analyst สู่ Data Analyst ที่ Noahs
คุณ Jirapinya เรียนจบด้านปรัชญามาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานทางด้านแอร์โฮสเตส และ Customer Analyst ซึ่งแรงบันดาลใจของ คุณ Jirapinya ในการตัดสินใจเรียนที่ WeStride เกิดจากการที่คุณ Jirapinya สนใจในด้านสายงาน Data และมีความตั้งใจที่อยากจะย้ายสู่สายงาน Data

คุณ Jirapinya ก็ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่ WeStride ใน Data Analytics Bootcamp ด้วยความที่หลงใหลในการทำงานกับข้อมูลอย่างลึกซึ้งและความสนใจในกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูล ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของ คุณ Jirapinya บวกกับการ support ของ mentor ส่วนตัวของคุณ Jirapinya และ career coach ของ WeStride ก็ทำให้ได้มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่ง Data Analyst ที่ Noahs

Sirada Chantakul

UX/UI Design Bootcamp
จาก Copy Writer สู่ UX Writer ที่ Axons
คุณ Sirada ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางในวงการ UX/UI ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจในสายงานนี้มากขึ้น จากเมื่อก่อนได้ทำงานเป็น Copy Writer ประมาณ 4 ปี

คุณ Sirada ได้ตัดสินใจที่จะศึกษาใน UX/UI Design Bootcamp ที่ WeStride เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้าน skills และความรู้ สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในวงการ UX/UI คุณ Sirada สนใจที่จะเข้าสู่สายอาชีพ UX/UI ที่แสนน่าตื่นเต้นและต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ด้วยความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและความชำนาญในการเขียน คุณ Sirada ได้ตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัด ที่มีใน Bootcamp และปรึกษาพูดคุยกับทั้ง mentor ส่วนตัว และ career coach ที่มากประสบการณ์ ด้วยด้วยความตั้งใจของ คุณSirada นั้น ในที่สุด คุณSirada ได้รับงานในตำแหน่ง UX Writer ที่ AXONS

Sorawit Khongsrima

Full-Stack Developer Bootcamp
จาก Human Resource สู่ Front-end Developer ที่ Minerta Blockchain
คุณสรวิศ มีแรงบันดาลใจในการศึกษาที่ WeStride ใน Full-stack Development Bootcamp เพราะสนใจและอยากย้ายสายงานมาเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ โดยก่อนหน้านี้ คุณสรวิศเรียนทางด้านบริหารและมีประสบการณ์ในส่วนของ Human Resource

ตอนนี้เขามีความอยากรู้และความกระตือรือร้นในการเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และการเรียนที่ WeStride ทำให้เขาได้รับการฝึกสอนที่ครอบคลุมอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น และด้วยความมุ่งมั่น พยายามค้นหางานอยู่เสมอ ทำให้ คุุณสรวิศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Minerta blockchain co., Ltd. ในตำแหน่ง Front-end Developer

Kwuanhathai Yooyong

Full-Stack Developer Bootcamp
Front-end Developer ที่ TECHeX TH
คุณขวัญหทัย ปัจจุบันเป็น Front-end Developer ที่ TECHeX TH ซึ่งก่อนหน้านี้ คุณขวัญหทัย สนใจในสายงานวงการเทคโนโลยี และมุ่งมั่นที่สนใจอยากย้ายสายงานเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งคุณขวัญหทัย มีแรงบันดาลใจมาจากความท้าทายที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเว็บไซต์ เขาตัดสินใจที่จะเรียน Full-stack Development Bootcamp ที่ WeStride ด้วยความมุ่งมั่นของคุณขวัญหทัย ที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ และความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับฟังทุกคำแนะนำของทั้ง mentor ส่วนตัว และ career coach นำไปปรับใช้และพัฒนาตนเองต่อจนได้ย้ายสายงานได้ตามที่หวัง

วิษณุ สิมาลัย

Data Analytics Bootcamp
จากศวกรชีวการแพทย์ สู่ Data Analyst ที่ G-Able
คุณวิษณุ ฝึกงานเป็น Data Analyst ที่ G-Able เขาเรียนที่ WeStride Bootcamp เพราะต้องการเป็น Data Analyst ก่อนหน้านี้เขาเป็นวิศวกรชีวการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่เขาได้รับแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนอาชีพหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Analytics เขาเชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้แก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ และเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้ทักษะของเขาเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกวิษณุเป็นคนขยันและเรียนรู้เร็ว เขายังหลงใหลในการวิเคราะห์ข้อมูลและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เขามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพการวิเคราะห์ข้อมูล

Nontagorn Chantarasena

Full-Stack Developer Bootcamp
จาก Investment Consultant สู่ Software Engineer ที่ OxygenAI
คุณ Nontagorn ทำงานเป็น Investment Consultant เกือบ 2 ปี และเขามีความสนใจที่อยากย้ายสายงานมาสายงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากการทดลองหลาย ๆ อย่าง เขาเลยตัดสินใจลงเรียน Full-stack Development Bootcamp ที่ WeStride เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายอาชีพนี้ เขาสนใจในด้านสายงานนี้อย่างมาก และด้วยความกระตือรือร้นที่อยากย้ายสายงาน เขาได้ตั้งใจเรียนรู้สิ่งต่างๆใน Bootcamp คอยปรึกษากับ mentor ส่วนตัว และ Career Coach จนปัจจุบันเข้าได้รับงานในตำแหน่ง Software Engineer ที่ OxygenAI

พัสกร อปริมาณพาสกร

Data Analytics Bootcamp
จากวิศวกรอุตสาหกรรม สู่ Data Analyst ที่ Kasikorn Bank
นายพัสกร อปริมาณพาสกร ตอนนี้เป็น Data Analyst ที่ธนาคารกสิกรไทย เขาพบแรงบันดาลใจในการตามความฝันเพื่อเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในฐานะวิศวกรอุตสาหกรรมมาหลายปี แต่เขารู้สึกตระหนักถึงค่าและศักยภาพที่มีอยู่ในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และมีความกระตือรือร้นอย่างมาก ดังนั้น พาสกรตัดสินใจเรียนที่ WeStride Bootcamp เพื่อศึกษาทักษะทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ เพื่อประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูล ความชอบของพาสกรในการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ต่อเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางของเขาในการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการ

Theerawat Somsin

Full-Stack Developer Bootcamp
Front End Developer ที่บริษัท Trinitech
Theerawat Somsin เป็น Front End Developer ที่บริษัท Trinitech แรงบันดาลใจของเขาเกิดจากความตั้งใจที่จะเป็นนักพัฒนา Full Stack แม้ว่าเขาจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และเคยทำงานในตำแหน่ง Web Developer ในอดีต นอกจากนี้เขายังมีการศึกษาด้วยตนเองอย่างหนักจนได้งานนี้ และที่สำคัญคือเขาเข้าร่วมการศึกษากับเราเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น! เขาเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นที่ต้องการของการเป็น Full Stack Developer ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านฟรอนต์และแบ็กเอนด์ การศึกษาที่ WeStride Bootcamp เป็นการเติบโตที่สำคัญในการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เธอมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการเรียนรู้ที่น่าชื่นชม และจะเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนี้

Jirayu Kuna

Full-Stack Developer Bootcamp
Software Engineer ที่บริษัท Jenosize Digital Group
คุณ Bright ได้การตอบรับเข้าที่บริษัท Jenosize Digital Group ในตำแหน่ง Full Stack Developer แรงบันดาลใจของเขาเกิดจากความตั้งใจที่จะเป็น Software Engineer แม้ว่าเขาจะเรียนจบสาขาวิศวกรเครื่องกลตาม แต่จิรายุได้เข้าใจถึงความสำคัญและความสามารถในการเป็น Software Engineer ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้ง Front End และ Back End การศึกษาที่ WeStride Bootcamp เป็นช่องทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความมุ่งมั่นและความพยายามในการศึกษาด้วยตนเองเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพนี้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการ

ศุภกิจ สุจริยากุล

Full-Stack Developer Bootcamp
Mobile Application Developer ที่ Chiwii
ศุภกิจ เป็น Mobile Application Developer ที่ Chiwii พบแรงบันดาลใจในการศึกษาที่ WeStride Bootcamp เพื่อเป็นนักพัฒนา Full Stack แม้ว่าเขาจะเรียนวิศวกรรมเครื่องกลมาก่อนหน้านี้ ศุภกิจรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญและความศักยภาพในการเป็นนักพัฒนา Full Stack ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านฟรอนต์และแบ็กเอนด์ การเข้าร่วมศึกษาใน WeStride Bootcamp เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการเขียน Code เขายังเรียน Swift และ Kotlin เพิ่มเติมเพื่อทำงานนี้อีกด้วย

พิชญากร ทรงบุญเขตกุล

Full-Stack Developer Bootcamp
Front End Developer ที่ คมกริป เทคโนโลยี
พิชยากรณ์ Front End Developer ที่ บริษัท คมกริป เทคโนโลยี จำกัด ได้มองหาแรงบันดาลใจในการเป็นนักพัฒนา Full Stack ในที่สุด เพื่อค้นหาเส้นทางนี้ เขาได้เข้าร่วม WeStride Bootcamp ความตั้งใจนี้เกิดจากโอกาสในการขยายทักษะและเพิ่มความเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความทุ่มเทและความชอบในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวไปข้างหน้า

Visutthi Tiravisit

Full-Stack Developer Bootcamp
Back-end Developer ที่ 724 Market
วิสุทธิ เป็น Back End Developer ที่ 724 Market บริษัท จำกัด เขาพบแรงบันดาลใจในการศึกษาที่ WeStride Bootcamp เพื่อเป็น Full Stack Developer แม้ว่าเขาจะเรียนวิทยาการการเมืองและรัฐศาสตร์ และมีประสบการณ์เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลมาหลายปี เขาชอบการเขียน code การเรียนในโครงการนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ความมุ่งมั่นของเขาในการเรียนรู้และความพิถีพิถันเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวหน้าของเขาในการเป็น Full Stack Developer ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการในอนาคต