1 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
เรียนสด ออนไลน์

SQL For Data Analysis

เรียนรู้พื้นฐานของ SQL ผ่านคอร์สออนไลน์ฟรีที่เราจัดให้ภายใน 4 สัปดาห์ฟรี ได้ลงมือทําจริงๆ จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
Geometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shape
ฟรี
รูปแบบ
4 สัปดาห์
ความยาว
2 ชม./สัปดาห์
ตารางเรียน
SQL
ภาษาเรียน

เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์สฟรี ของเรา

หลักสูตร UX/UI Design 101 เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานและทักษะใน User Experience (UX) และ User Interface Design (UI) หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรียนจบแล้วยังได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครเรียนฟรี

เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์สฟรี

ครูสอน

Chonnakarn Rungjaroenporn
เมนเทอร์มายด์เป็นเมนเทอร์ที่มีประสบการณ์มาก เคยทำงานเป็น Regional Operations Manager ที่ Lazada และ Data Engineer ที่ Astrada

ตารางเรียน

เรียนสด 8 ครั้งสัปดาห์ละสองครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 27 มิ.ย.
Class 1
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Thursday 1 June
Class 2
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Tuesday 6 June
Class 3
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Thursday 8 June
Class 4
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Tuesday 13 June
Class 5
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Thursday 15 June
Class 6
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Tuesday 20 June
Class 7
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Thursday 22 June
Class 8
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 19:00น.
7pm, Tuesday 27 June

หัวข้อการเรียน

Class 1: SQL - What/Why/How

 • Type of database
 • What is SQL
 • Why SQL
 • How to use SQL

Class 2: Basic SQL

 • Select
 • Distinct

Class 3: Logical

 • AND
 • OR

Class 4: Filter

 • Between
 • IN
 • Like
 • Comments & Aliases

Class 5: Aggregate functions

 • Group by single
 • Group by multiple
 • Having

Class 6: Functions - Math

 • Functions: Math

Class 7: Function - String

 • Function - String

Class 8: Join

 • Join

การบ้าน

หลังจากทุกครั้งที่เรียนเสร็จสิ้นในแต่ละคาบเรียน คุณจะได้รับแบบฝึกหัด

เวลาที่ปรึกษา

นักเรียนจะได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mentor และซักถามข้อสงสัยต่างๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องเรียนและเรื่องสายอาชีพ ในเวลาทำการของ Mentor แบบจัดเต็มทุกสัปดาห์อีกด้วย!
หลักสูตร SQL For Data Analysis เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานและทักษะใน SQL สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรียนจบแล้วยังได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครเรียนฟรี