13 พ.ค - 7 มิ.ย
เรียนสด ออนไลน์

Introduction to Web Development

เรียนรู้พื้นฐานของ HTML และ CSS ผ่านคอร์สออนไลน์ฟรีที่เราจัดให้ภายใน 4 สัปดาห์ฟรี ได้ลงมือทําจริงๆ จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
Geometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shapeGeometric shape
ฟรี
รูปแบบ
4 สัปดาห์
ความยาว
2 ชม./สัปดาห์
ตารางเรียน
HTML และ CSS
ภาษาเรียน

เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์สฟรี ของเรา

หลักสูตร HTML และ CSS เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานและทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และการจัดรูปแบบและสไตล์ของเว็บไซต์ด้วย CSS หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรียนจบแล้วยังได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครเรียนฟรี

เกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์สฟรี

ครูสอน

Phanuwit Kittrong
เมนเทอร์บิ๊กเคยทํางานเป็น Software Engineer ที่ Chomchob ปัจจุบันเมนเทอร์บิ๊กทำงานที่ HarmonyX
Tanatepon Kulrattanarak
เมนเทอร์บอส เป็นเมนเทอร์ที่มากประสบการณ์ในด้านการทำงานหลายๆที่ ปัจจุบันเมนเทอร์บอสทำงานอยู่ที่ InnovestX  ในตำแหน่ง Full Stack Engineer และเคยทำงานที่ Refinitive

ตารางเรียน

เรียนสด 8 ครั้งสัปดาห์ละสองครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 7 มิ.ย.
Class 1
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Saturday 13th May
Class 2
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Wednesday 17th May
Class 3
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Saturday 20th May
Class 4
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Wednesday 24th May
Class 5
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Saturday 27th May
Class 6
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Wednesday 31st May
Class 7
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Saturday 3rd June
Class 8
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 1ทุ่มตรง (19:00น.)
7pm, Wednesday 7th June

หัวข้อการเรียน

Class 1: Introduction to HTML

 • Introduction to Web Development
 • Setting VS Code
 • Introduction to HTML

Class 2: HTML I

 • HTML Elements
 • HTML Tags

Class 3: HTML II and Introduction to CSS

 • HTML Table
 • HTML Lists
 • HTML Tags

Class 4: Introduction to CSS

 • Introduction to CSS
 • Types of CSS
 • CSS Selectors and Properties

Class 5: CSS Flex

 • CSS Layout: position
 • CSS Flex

Class 6: CSS Grid

 • CSS Grid
 • CSS Exercises

Class 7-8: Website Clone

 • Web Application clone code-along

การบ้าน

หลังจากทุกครั้งที่เรียนเสร็จสิ้นในแต่ละคาบเรียน คุณจะได้รับแบบฝึกหัด

เวลาที่ปรึกษา

นักเรียนจะได้มีโอกาสพูดคุยกับ Mentor และซักถามข้อสงสัยต่างๆทั้งเกี่ยวกับเรื่องเรียนและเรื่องสายอาชีพ ในเวลาทำการของ Mentor แบบจัดเต็มทุกสัปดาห์อีกด้วย!
หลักสูตร HTML และ CSS เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานและทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และการจัดรูปแบบและสไตล์ของเว็บไซต์ด้วย CSS หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรียนจบแล้วยังได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครเรียนฟรี