Home
>
Tableau

เรียน 

Tableau

Tableau เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำให้ข้อมูลเป็นภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ทำไมต้องเรียน 

Tableau

การเรียนรู้ Tableau เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำให้ข้อมูลเป็นภาพสามมิติ Tableau เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานที่สวยงามและมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจสามารถทำได้ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย การมีความสามารถในการใช้ Tableau จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพและช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบที่ทรงพลังซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

อาชีพที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ 

Tableau

  • Data Analyst
  • Business Intelligence Analyst
  • Data Scientist
  • Business Analyst
  • Marketing Analyst
  • Financial Analyst
  • Operations Analyst
  • Data Visualization Specialist

หลักสูตร 

Tableau