UX/UI Design Bootcamp

อัปสกิลสู่การเป็น UX/UI Designer แม้เรียนจบไม่ตรงสายก็เปลี่ยนสายงานได้เพียงไม่กี่เดือน

ก้าวสู่อาชีพสาย UX/UI Designer

Bootcamp ออนไลน์ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้  ให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน บวกกับประสบการณ์จริงและการสนับสนุนการหางานเพื่อเริ่มต้นอาชีพที่มั่นคง

ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine's Sale: UX/UI Bootcamp

100% Job Guarantee + ลดราคา
พิเศษ 5 วันเท่านั้น เรียนโดยไม่มีความเสี่ยงกับการมี Job Guarantee ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร UX/UI โดย Job Guarantee คือถ้านักเรียนจบหลักสูตรคอร์ส UX/UI ของเราแล้ว ภายใน 6 เดือนยังไม่ได้งาน เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine Sale 14-15: Data Analytics Bootcamp

100% Job Guarantee + ลดราคา
พิเศษ 5 วันเท่านั้น กับการมี Job Guarantee ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Data Analytics โดย Job Guaranteeนั้นคือถ้านักเรียนจบหลักสูตรคอร์ส Data Analytics ของเราแล้ว ภายใน 6 เดือนยังไม่ได้งาน เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine's Sale: Full-Stack Development Bootcamp

มาแล้ว สำหรับโปรโมชั่นหลักสูตร Full-Stack Development กับราคาพิเศษเพียง 5 วันเท่านั้น!  กับหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้นข้น ครบจบในคอร์สเดียว หลังจบโปรแกรมแล้วสามารถเริ่มงานได้ทันที
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

หลักสูตรที่เข้มข้น

0.5-1 เดือน
6 หัวข้อ
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ความรู้พื้นฐาน
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
Topics
  • Product Development Lifecycle
  • Design thinking exercises
  • Design Thinking
  • Fundamentals of UX Design
Projects
  • Conduct your own design sprints
  • Design thinking exercises
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
2 หัวข้อ
3 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
การวิจัยผู้ใช้
พัฒนาทักษะการวิจัยที่สำคัญซึ่งนักออกแบบ UX ต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้และรับคำแนะนำประสบการ์ตรงของผู้เผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริงจาก Mentor/ Tutor ของคุณ
Topics
  • Creating a Research Plan
  • Conduct usability studies
  • Analyzing Research Results
  • Sharing Research Insights for Better Designs
Projects
  • Create a research plan based on casestudies
  • Conduct usability studies
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UI Design and Prototyping
การออกแบบ UI และการสร้างต้นแบบ รบวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มสร้างต้นออกแบบของคุณ เ รียนรู้การออกแบบ UI และทฤษฎีที่สำคัญในการนำไปใช้โดยใช้ Figma
Topics
  • Basics to Advanced Figma
  • Revamp a delivery food app
  • UI Design Principles
  • Delivering Final Prototype
Projects
  • Create a design system for new product
  • Revamp a delivery food app
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UX Design
เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจ user ตกผลึกหาปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจฝั่ง business ให้ product เราตอบโจทย์และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
Topics
  • Understanding the User
  • Ideate new product designs
  • Defining Problems
  • The Ideate Process
Projects
  • Conduct real-world user interviews
  • Ideate new product designs
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Interaction Designs and Wireframing
การออกแบบการโต้ตอบหรือมีปฎิสัมพันธ์ นำข้อมูลทั้งหมดจากการวิจัย UX ของคุณและเริ่มทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Topics
  • Storyboarding
  • Create wireframes for a product idea
  • Information Architecture
  • Fundamentals of Interaction Design
Projects
  • Storyboarding exercises
  • Create wireframes for a product idea
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
3 หัวข้อ 
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
Portfolio Building
Conduct the entire UX/UI process from the beginning to the end and create a portfolio to impress any employer while also receiving one-on-one advice from your career coach,
Topics
  • Final Project
  • Open-ended final project
  • Resume and Cover Letters
  • Interview Preparation
Projects
  • Solve real case study example
  • Open-ended final project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
6 หัวข้อ
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ความรู้พื้นฐาน
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
Topics
  • Product Development Lifecycle
  • Design Sprints
  • Design Thinking
  • Fundamentals of UX Design
Projects
  • Conduct your own design sprints
  • Design thinking exercises
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
2 หัวข้อ
3 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
การวิจัยผู้ใช้
พัฒนาทักษะการวิจัยที่สำคัญซึ่งนักออกแบบ UX ต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้และรับคำแนะนำประสบการ์ตรงของผู้เผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริงจาก Mentor/ Tutor ของคุณ
Topics
  • Creating a Research Plan
  • Usability Studies
  • Analyzing Research Results
  • Sharing Research Insights for Better Designs
Projects
  • Create a research plan based on casestudies
  • Conduct usability studies
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UI Design and Prototyping
การออกแบบ UI และการสร้างต้นแบบ รบวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มสร้างต้นออกแบบของคุณ เ รียนรู้การออกแบบ UI และทฤษฎีที่สำคัญในการนำไปใช้โดยใช้ Figma
Topics
  • Basics to Advanced Figma
  • Design Systems
  • UI Design Principles
  • Delivering Final Prototype
Projects
  • Create a design system for new product
  • Revamp a delivery food app
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UX Design
เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจ user ตกผลึกหาปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจฝั่ง business ให้ product เราตอบโจทย์และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
Topics
  • Understanding the User
  • User Stories and User Journey Map
  • Defining Problems
  • The Ideate Process
Projects
  • Conduct real-world user interviews
  • Ideate new product designs
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Interaction Designs and Wireframing
การออกแบบการโต้ตอบหรือมีปฎิสัมพันธ์ นำข้อมูลทั้งหมดจากการวิจัย UX ของคุณและเริ่มทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Topics
  • Storyboarding
  • Wireframing
  • Information Architecture
  • Fundamentals of Interaction Design
Projects
  • Storyboarding exercises
  • Create wireframes for a product idea
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
3 หัวข้อ 
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
Portfolio Building
Conduct the entire UX/UI process from the beginning to the end and create a portfolio to impress any employer while also receiving one-on-one advice from your career coach,
Topics
  • Final Project
  • Building your portfolio website
  • Resume and Cover Letters
  • Interview Preparation
Projects
  • Solve real case study example
  • Open-ended final project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
6 หัวข้อ
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ความรู้พื้นฐาน
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
Topics
  • Product Development Lifecycle
  • Design Sprints
  • Design Thinking
  • Fundamentals of UX Design
Projects
  • Conduct your own design sprints
  • Design thinking exercises
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
2 หัวข้อ
3 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
การวิจัยผู้ใช้
พัฒนาทักษะการวิจัยที่สำคัญซึ่งนักออกแบบ UX ต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้และรับคำแนะนำประสบการ์ตรงของผู้เผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริงจาก Mentor/ Tutor ของคุณ
Topics
  • Creating a Research Plan
  • Usability Studies
  • Analyzing Research Results
  • Sharing Research Insights for Better Designs
Projects
  • Create a research plan based on casestudies
  • Conduct usability studies
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UI Design and Prototyping
การออกแบบ UI และการสร้างต้นแบบ รบวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มสร้างต้นออกแบบของคุณ เ รียนรู้การออกแบบ UI และทฤษฎีที่สำคัญในการนำไปใช้โดยใช้ Figma
Topics
  • Basics to Advanced Figma
  • Design Systems
  • UI Design Principles
  • Delivering Final Prototype
Projects
  • Create a design system for new product
  • Revamp a delivery food app
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UX Design
เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจ user ตกผลึกหาปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจฝั่ง business ให้ product เราตอบโจทย์และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
Topics
  • Understanding the User
  • User Stories and User Journey Map
  • Defining Problems
  • The Ideate Process
Projects
  • Conduct real-world user interviews
  • Ideate new product designs
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Interaction Designs and Wireframing
การออกแบบการโต้ตอบหรือมีปฎิสัมพันธ์ นำข้อมูลทั้งหมดจากการวิจัย UX ของคุณและเริ่มทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Topics
  • Storyboarding
  • Wireframing
  • Information Architecture
  • Fundamentals of Interaction Design
Projects
  • Storyboarding exercises
  • Create wireframes for a product idea
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
3 หัวข้อ 
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
Portfolio Building
Conduct the entire UX/UI process from the beginning to the end and create a portfolio to impress any employer while also receiving one-on-one advice from your career coach,
Topics
  • Final Project
  • Building your portfolio website
  • Resume and Cover Letters
  • Interview Preparation
Projects
  • Solve real case study example
  • Open-ended final project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
6 หัวข้อ
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ความรู้พื้นฐาน
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
Topics
  • Product Development Lifecycle
  • Design Sprints
  • Design Thinking
  • Fundamentals of UX Design
Projects
  • Conduct your own design sprints
  • Design thinking exercises
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
2 หัวข้อ
3 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
การวิจัยผู้ใช้
พัฒนาทักษะการวิจัยที่สำคัญซึ่งนักออกแบบ UX ต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้และรับคำแนะนำประสบการ์ตรงของผู้เผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริงจาก Mentor/ Tutor ของคุณ
Topics
  • Creating a Research Plan
  • Usability Studies
  • Analyzing Research Results
  • Sharing Research Insights for Better Designs
Projects
  • Create a research plan based on casestudies
  • Conduct usability studies
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UI Design and Prototyping
การออกแบบ UI และการสร้างต้นแบบ รบวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มสร้างต้นออกแบบของคุณ เ รียนรู้การออกแบบ UI และทฤษฎีที่สำคัญในการนำไปใช้โดยใช้ Figma
Topics
  • Basics to Advanced Figma
  • Design Systems
  • UI Design Principles
  • Delivering Final Prototype
Projects
  • Create a design system for new product
  • Revamp a delivery food app
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UX Design
เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจ user ตกผลึกหาปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจฝั่ง business ให้ product เราตอบโจทย์และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
Topics
  • Understanding the User
  • User Stories and User Journey Map
  • Defining Problems
  • The Ideate Process
Projects
  • Conduct real-world user interviews
  • Ideate new product designs
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Interaction Designs and Wireframing
การออกแบบการโต้ตอบหรือมีปฎิสัมพันธ์ นำข้อมูลทั้งหมดจากการวิจัย UX ของคุณและเริ่มทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Topics
  • Storyboarding
  • Wireframing
  • Information Architecture
  • Fundamentals of Interaction Design
Projects
  • Storyboarding exercises
  • Create wireframes for a product idea
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
3 หัวข้อ 
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
Portfolio Building
Conduct the entire UX/UI process from the beginning to the end and create a portfolio to impress any employer while also receiving one-on-one advice from your career coach,
Topics
  • Final Project
  • Building your portfolio website
  • Resume and Cover Letters
  • Interview Preparation
Projects
  • Solve real case study example
  • Open-ended final project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
6 หัวข้อ
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ความรู้พื้นฐาน
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการออกแบบ UX/UI ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Sprints ไปจนถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานและแนวคิดที่จำเป็นสำหรับนี้ Bootcamp เพื่อสร้างอาชีพของคุณ
Topics
  • Product Development Lifecycle
  • Design Sprints
  • Design Sprints
  • Fundamentals of UX Design
Projects
  • Conduct your own design sprints
  • Design thinking exercises
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
2 หัวข้อ
3 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
การวิจัยผู้ใช้
พัฒนาทักษะการวิจัยที่สำคัญซึ่งนักออกแบบ UX ต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้และรับคำแนะนำประสบการ์ตรงของผู้เผู้เชี่ยวชาญในสายงานจริงจาก Mentor/ Tutor ของคุณ
Topics
  • Creating a Research Plan
  • Usability Studies
  • Usability Studies
  • Sharing Research Insights for Better Designs
Projects
  • Create a research plan based on casestudies
  • Conduct usability studies
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UI Design and Prototyping
การออกแบบ UI และการสร้างต้นแบบ รบวรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว เริ่มสร้างต้นออกแบบของคุณ เ รียนรู้การออกแบบ UI และทฤษฎีที่สำคัญในการนำไปใช้โดยใช้ Figma
Topics
  • Basics to Advanced Figma
  • Design Systems
  • Design Systems
  • Delivering Final Prototype
Projects
  • Create a design system for new product
  • Revamp a delivery food app
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
UX Design
เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจ user ตกผลึกหาปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งเข้าใจฝั่ง business ให้ product เราตอบโจทย์และนำไปสู่แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
Topics
  • Understanding the User
  • User Stories and User Journey Map
  • User Stories and User Journey Map
  • The Ideate Process
Projects
  • Conduct real-world user interviews
  • Ideate new product designs
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
5 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Interaction Designs and Wireframing
การออกแบบการโต้ตอบหรือมีปฎิสัมพันธ์ นำข้อมูลทั้งหมดจากการวิจัย UX ของคุณและเริ่มทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Topics
  • Storyboarding
  • Wireframing
  • Wireframing
  • Fundamentals of Interaction Design
Projects
  • Storyboarding exercises
  • Create wireframes for a product idea
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
3 หัวข้อ 
2 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
Portfolio Building
Conduct the entire UX/UI process from the beginning to the end and create a portfolio to impress any employer while also receiving one-on-one advice from your career coach,
Topics
  • Final Project
  • Building your portfolio website
  • Building your portfolio website
  • Interview Preparation
Projects
  • Solve real case study example
  • Open-ended final project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร

สานฝันในสายงานของคุณกับโค้ชที่ปรึกษาด้านอาชีพของคุณ

ทาง WeStride จะช่วยคุณในทุกๆขั้นตอน

โค้ชด้านอาชีพส่วนตัว

โค้ชของคุณจะสนับสนุนและแนะนำคุณตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน

การเตรียมพร้อมด้านอาชีพ

เคล็ดลับจากผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ช่ำชอง

จำลองการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงเทคนิคอย่างไม่จำกัด

การรับสมัครงานจากหุ้นส่วน

เชื่อมต่อกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการรับสมัครคุณโดยตรง

องค์กรชั้นนําที่อยู่ใน Talent Network ของเรา

พบกับที่ปรึกษาและโค้ชของคุณ

พบกับทีมผู้สอนที่หลากหลายของเราซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการศึกษามาหลายปี

Program Director

Program Director ของเรานั้นได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร Coding Bootcamp ของเราให้แน่ใจได้ว่า ทุก Bootcamp การเรียนการสอน แบบฝึกหัด และ ในส่วนของการให้คำปรึกษาแบบ 1:1 ให้ตรงตามมาตรฐานที่ดีของ WeStride หลักสูตร Full-Stack Development ของเรา

เมนเทอร์ส่วนตัว

เมนเทอร์ของเราจะคอยให้คำปรึกษาและดูแลวันแรกของ Coding Bootcamp โดยเมนเทอร์ของเราจำคอยสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องในประเด็นที่คุณสนใจ หรือสงสัย โดยคุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่คุณได้เรียน หรือ ได้ทำโปรเจ็คต่างๆในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการย้ายสายงาน

ที่ปรึกษาทางด้านอาชีพ

ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการหางาน จะคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาหลังจากที่คุณได้จบหลักสูตรของเรา คุณมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาในด้านอาชีพของเรานั้นรู้ว่าคุณจะผ่านการสัมภาษณ์งานได้อย่างไร และทำอย่างไรถึงจะถูกเรียกสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังคอยแนะนำวิธีการปรับตัวในการย้ายสายงานอีกด้วย

Student Success Manager

Student Success Manager  ของคุณจะคอยติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดตลอด ทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่คุณได้เรียนกับเรา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้คุณได้ประสบบความสำเร็จและทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายมืออาชีพของเรา

โปรเจกต์จบ

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ การให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ หรือ SaaS ไปจนถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงแอปพลิเคชัน VR ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบาง project ที่ผู้เรียนของเราสร้างขึ้น

เว็บไซต์บริษัท Jad Hai
จากการทำงานในบริษัทประกันภัยชั้นนำแห่งหนึ่ง Sukol ตัดสินใจปรับปรุงและสร้างเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดสำหรับบริษัท

Go to Website
Stockit
Lily สนใจการเทรดหุ้นมาโดยตลอดและต้องการติดตามพอร์ตโฟลิโอของเธอ เธอจึงสร้าง Stockit ขึ้นมา

Go to Website
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Tang John Son
Test ตัดสินใจใช้ทักษะของเขาและสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจครอบครัวของเพื่อนในประเทศไทย

Go to Website

ราคา Bootcamp ที่เอื้อมถึงได้

ในราคาที่เอื้อมถึงได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ นั่นคือคำสัญญาของเรา คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ดังข้างล่างนี้

ชำระเงินครั้งเดียว
Flash Sale
฿25,000
This is some text inside of a div block.
ผ่อนบัตรเครดิต 0% 10 เดือน
Flash Sale
฿2,700/เดือน
฿2,700/เดือน

ค่าคอร์ส: ฿27,000

ผ่อนชำระ: 10 เดือน

ผ่อนชำระผ่านบัตรเดบิต 10 เดือน
฿3,000/เดือน
฿3,000/เดือน

ค่าคอร์ส: ฿30,000

ผ่อนชำระ: 10 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

ราคาที่ย่อมเยาโดยไม่ลดคุณภาพลง นั่นคือคำสัญญาของเรา

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร Bootcamp การพัฒนาเว็บไซต์ แล้ว

หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Bootcamp แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

  • User Experience Designer
  • User Interface Designer
  • Visual Designer
  • Learning Experience Designer
  • Interaction Designer
  • Usability Analyst
การสนับสนุนด้านอาชีพมีอะไรบ้าง?

โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยวิเคราะห์เรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณ  พวกเขาจะทำการจำลองการสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะแบบเชิงลึก  นอกจากนี้ เราจะสอนเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการเข้าทำงานครั้งแรกของคุณ

มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?

Bootcamp ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน

ทาง WeStride จะออกใบรับรองหลังจบหลักสูตรหรือไม่?

คุณจะสำเร็จการศึกษาพร้อมใบรับรองการผ่านหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านเทคโนโลยี

คุยกับที่ปรึกษาของคุณวันนี้

ทำการนัดหมายการโทรเพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษา เพื่อรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกทางการชำระเงิน หลักสูตรของเรา และตอบคำถามที่คุณต้องการอยากทราบเพิ่มเติม
Enroll Now