3-6 เดือน

Full-Stack Development Bootcamp

อัปสกิลสู่การเป็น Full-Stack Developer แม้เรียนจบไม่ตรงสายก็เปลี่ยนสายงานได้เพียงไม่กี่เดือน

หลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้น สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

Bootcamp ออนไลน์ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้  ให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน บวกกับประสบการณ์จริงและการสนับสนุนการหางานเพื่อเริ่มต้นอาชีพที่มั่นคง

Stanford
ได้รับการสนับสนุนจาก Stanford University
150+
นักเรียน
favorite

Bootcamp #1 ประเทศไทย

เข้าร่วมกับเรา Bootcamp ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

emoji_emotions

ดูแลแบบตัวต่อตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

chat

พร้อมดูแลในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ของคุณด้วยโค้ชอาชีพของคุณ

groups

Community

มาส่วนหนึ่งของชุมชนที่หลากหลายและสนุกสนานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู็ผ่านกิจกรรมและเวิร์กช็อป

หลักสูตร

เตรียมทักษะให้พร้อมเพื่อหาทำงานที่คุณอยากทำ

1-2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
HTML
CSS
Bootstrap
Responsive Design
Projects
Airbnb Clone
Create your own portfolio website
1-2 เดือน
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
Advanced CSS
Advanced javascript
Typescript
React framework
Projects
Create your own game using the react framework
Open-ended portfolio project
1-2 เดือน
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
Databases using SQL
Node.js and create an Express Server
Connect and work with 3rd-party APIs
Deployment and Hosting
Projects
Build a Pokemon App
Build the back-end for your front-end application
1-1.5 เดือน
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
Learn How to Code in Python
Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
Asymptotic analysis (Big-O notation)
Recursion
Projects
Leetcode Practice
Live Online Tests with Mentor
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects
Final Full-Stack Web Application
Create and Polish Portfolio Website
1-2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
HTML
CSS
Bootstrap
Responsive Design
Projects and Quizzes
Airbnb Clone
Create your own portfolio website
1-2 เดือน
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
Advanced CSS
Advanced javascript
Typescript
React framework
Projects and Quizzes
Create your own game using the react framework
Open-ended portfolio project
1-2 เดือน
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
Databases using SQL
Node.js and create an Express Server
Connect and work with 3rd-party APIs
Deployment and Hosting
Projects and Quizzes
Build a Pokemon App
Build the back-end for your front-end application
1-1.5 เดือน
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
Learn How to Code in Python
Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
Asymptotic analysis (Big-O notation)
Recursion
Projects and Quizzes
Leetcode Practice
Live Online Tests with Mentor
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Full-Stack Web Application
Create and Polish Portfolio Website
1-2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
HTML
CSS
Bootstrap
Responsive Design
Projects and Quizzes
Airbnb Clone
Create your own portfolio website
1-2 เดือน
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
Advanced CSS
Advanced javascript
Typescript
React framework
Projects and Quizzes
Create your own game using the react framework
Open-ended portfolio project
1-2 เดือน
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
Databases using SQL
Node.js and create an Express Server
Connect and work with 3rd-party APIs
Deployment and Hosting
Projects and Quizzes
Build a Pokemon App
Build the back-end for your front-end application
1-1.5 เดือน
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
Learn How to Code in Python
Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
Asymptotic analysis (Big-O notation)
Recursion
Projects and Quizzes
Leetcode Practice
Live Online Tests with Mentor
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Full-Stack Web Application
Create and Polish Portfolio Website
1-2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
HTML
CSS
Bootstrap
Responsive Design
Projects and Quizzes
Airbnb Clone
Create your own portfolio website
1-2 เดือน
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
Advanced CSS
Advanced javascript
Typescript
React framework
Projects and Quizzes
Create your own game using the react framework
Open-ended portfolio project
1-2 เดือน
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
Databases using SQL
Node.js and create an Express Server
Connect and work with 3rd-party APIs
Deployment and Hosting
Projects and Quizzes
Build a Pokemon App
Build the back-end for your front-end application
1-1.5 เดือน
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
Learn How to Code in Python
Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
Asymptotic analysis (Big-O notation)
Recursion
Projects and Quizzes
Leetcode Practice
Live Online Tests with Mentor
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Full-Stack Web Application
Create and Polish Portfolio Website
1-2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
HTML
CSS
Bootstrap
Responsive Design
Projects and Quizzes
Airbnb Clone
Create your own portfolio website
1-2 เดือน
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
Advanced CSS
Advanced javascript
Typescript
React framework
Projects and Quizzes
Create your own game using the react framework
Open-ended portfolio project
1-2 เดือน
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
Databases using SQL
Node.js and create an Express Server
Connect and work with 3rd-party APIs
Deployment and Hosting
Projects and Quizzes
Build a Pokemon App
Build the back-end for your front-end application
1-1.5 เดือน
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
Learn How to Code in Python
Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
Asymptotic analysis (Big-O notation)
Recursion
Projects and Quizzes
Leetcode Practice
Live Online Tests with Mentor
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Full-Stack Web Application
Create and Polish Portfolio Website
สนับสนุนทางด้านอาชีพ

Personalized career coaching

ดูแลตัวต่อตัว กับโค้ชอาชีพของคุณเพื่อช่วยให้คุณได้งานในฝัน

เรซูเม่และ cover letter

โค้ชอาชีพของคุณจะตรวจสอบและแก้ไขเรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณอย่างละเอียดเพื่อความประทับใจให้ผู้ว่าจ้าง

ฝึกสัมภาษณ์

เรียนรู้เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน เน้นย้ำคำถามที่ต้องเจอ รวมถึงเทคนิคและทักษะที่ใช้เพื่อช่วยเสริมการควบคุมด้านอารมณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ อย่างไรให้ได้งาน

45 วัน
วันคือเวลาเฉลี่ยใช้ในการหางานหลังจากเรียนจบ
ทีมสอนของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ

ทีมงานของคุณจะอยู่กับคุณตั้งแต่วันแรก พูดคุยปรรึกษากับพวกเขานานเท่าที่คุณต้องการ

Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Instructor
Chanatip Rassameecharern
Software Engineer @ SCB 10X
Mentor
Traivith Chupkum
Software Engineer @ SCB
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Pakkaphong Akkabut
Software Engineer @ Hitachi eBworx
Mentor
Supalurk Kongsompree
Software Engineer @ SCB
Mentor
Phanuwit Kittirong
Software Engineer @ Chomchob
Financing Options

ราคาที่เข้าถึงได้

ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อคุณ

ชำระเงินครั้งเดียว
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: หากคุณมีเงินทุนไว้พร้อมลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะไปกับ Bootcamp ของเรา ชำระเงินเต็มจำนวน รับส่วนลดทันที 500 บาท
เงื่อนไข:
ชำระค่าเรียน Bootcamp ในจำนวนเต็ม รับส่วนลดทันที 500 บาท ชำระ ณ เวลาที่สมัคร

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 25,999 THB

ผ่อนบัตรเครดิต  0% 10 เดือน
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: ชำระค่าเรียน ผ่านบัตรเครดิต ได้ทุกธนาคารทุก นานสูงสุด 10 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย
เงื่อนไข: คุณต้องมีบัตรเครดิตไทยที่มีวงเงินเพียงพอ

ชำระรายเดือน: 2650 THB
จำนวนเดือน: 10
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 26,500 THB

ผ่อนชำระผ่านบัตรเดบิต 10 เดือน
ลงทุนในตัวเองด้วยตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้าของเรา
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: มัดจำก่อนเรียน เดือนถัดไป เริ่มผ่อน โดยชำระเงินมัดจำ 2 เดือนแรก แล้วเริ่มผ่อนชำระยอดที่เหลือเป็นรายเดือนอีก 8 เดือน

มัดจำ (2 เดือน): 5300 THB
ชำระรายเดือน: 2650 THB
จำนวนเดือน: 8
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 26,500 THB

สัญญาแบ่งรายได้
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: เริ่มเรียน Bootcamp โดยไม่ต้องชำระเงินค่าเรียนก่อนตอนนี้ เริ่มจ่ายเงินต่อเมื่อคุณได้งานแล้วเท่านั้น หลังจากได้งานคุณถึงเริ่มชำระรายเดือนเพื่อผ่อนคืนค่าเรียนที่คุณเรียนไปเพื่อได้ย้ายสายงานและได้งานนี้ตามที่ตั้งใจโดยการผ่อนชำระเงินจากฐานเงินเดือนของคุณ 17% ภายในระยะเวลา 24 เดือน ไม่เกิน 55,000 บาท
คุณสมบัติ: คุณต้องมีสัญชาติไทยและเรียนอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชำระเงินรายเดือนโดยประมาณ: 2500 - 3000 THB
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ: 55,000 THB

FAQs

คําถามที่พบบ่อย

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร Bootcamp การพัฒนาเว็บไซต์ แล้ว

หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Bootcamp แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

  • Front-end Developer
  • Back-end Developer
  • Full-stack Developer
  • User Interface Designer
  • User Experience Designer
ฉันจะแข่งขันกับผู้ที่มีปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสายงานได้อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างปริญญาทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติคือ เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ และเราเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนมากมายโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย  ในหลักสูตรวิชาการใน CS คุณจะเริ่มเรียนรู้ความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหมด (เช่น เลเยอร์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์สำหรับปริญญา CS) ก่อนที่จะย้ายไปใช้หัวข้อที่นำไปใช้งานจริง เช่น การพัฒนาเว็บหรือการเรียนรู้ของเครื่อง สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการสามารถนำทางไปมาระหว่างเลเยอร์เหล่านี้ได้  อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ คุณสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้แม้เชี่ยวชาญเฉพาะส่วนสุดท้ายเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่ในการสมัครเป็นนักพัฒนาแบบ Full-Stack คุณจะมีทักษะการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมากกับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้าน CS และนายจ้างจะรู้ดี สิ่งที่ทำให้ทุกคนแตกต่างคือผลงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์ ซึ่งเราจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะโดดเด่น

การสนับสนุนด้านอาชีพมีอะไรบ้าง?

โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยวิเคราะห์เรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณ  พวกเขาจะทำการจำลองการสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะแบบเชิงลึก  นอกจากนี้ เราจะสอนเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการเข้าทำงานครั้งแรกของคุณ

ทาง WeStride จะออกใบรับรองหลังจบหลักสูตรหรือไม่?

คุณจะสำเร็จการศึกษาพร้อมใบรับรองการผ่านหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านเทคโนโลยี

ภาษาที่ใช้สอนใน Bootcamp คือภาษาอะไร?

Bootcamp ของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?

Bootcamp ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน

มีคําถามเพิ่มเติม?

นัดเวลาคุยกับที่ปรึกษา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.