Full-Stack Development Bootcamp

เรียนรู้วิธีสร้างเว็บแอปพลิเคชันตั้งแต่เริ่มต้นและเพื่อสานฝันในการทำงานของคุณในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับ bootcamp อันดับหนึ่งในภูมิภาค APAC

ก้าวสู่อาชีพสายงาน Full-Stack Developer

Bootcamp ออนไลน์ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้  ให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน บวกกับประสบการณ์จริงและการสนับสนุนการหางานเพื่อเริ่มต้นอาชีพที่มั่นคง

ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine's Sale: UX/UI Bootcamp

100% Job Guarantee + ลดราคา
พิเศษ 5 วันเท่านั้น เรียนโดยไม่มีความเสี่ยงกับการมี Job Guarantee ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร UX/UI โดย Job Guarantee คือถ้านักเรียนจบหลักสูตรคอร์ส UX/UI ของเราแล้ว ภายใน 6 เดือนยังไม่ได้งาน เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine Sale 14-15: Data Analytics Bootcamp

100% Job Guarantee + ลดราคา
พิเศษ 5 วันเท่านั้น กับการมี Job Guarantee ให้กับผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Data Analytics โดย Job Guaranteeนั้นคือถ้านักเรียนจบหลักสูตรคอร์ส Data Analytics ของเราแล้ว ภายใน 6 เดือนยังไม่ได้งาน เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

Valentine's Sale: Full-Stack Development Bootcamp

มาแล้ว สำหรับโปรโมชั่นหลักสูตร Full-Stack Development กับราคาพิเศษเพียง 5 วันเท่านั้น!  กับหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้นข้น ครบจบในคอร์สเดียว หลังจบโปรแกรมแล้วสามารถเริ่มงานได้ทันที
ติวเตอร์แบบส่วนตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

เรียนออนไลน์

ระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ทุกเมื่อที่คุณว่าง

เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์

สามารนำทักษะของคุณไปประกอบใช้จริงและสร้างโปรเจกต์ที่มีความหลากหลายสำหรับผลงานของคุณ

โค้ชด้านอาชีพ

โค้ชคือผู้ที่จะคอยดูแลคุณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหางาน ตั้งแต่แนะนำงานเหมาะสมกับคุณ พร้อมปรับแต่งเรซูเม่ ไปจนถึงฝึกสัมภาษณ์งาน

หลักสูตรที่เข้มข้น

0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
 • HTML
 • Create your own portfolio website
 • Bootstrap
 • Responsive Design
Projects
 • Airbnb Clone
 • Create your own portfolio website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
10 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
 • Advanced CSS
 • Open-ended portfolio project
 • Typescript
 • React framework
Projects
 • Create your own game using the react framework
 • Open-ended portfolio project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
6 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
 • Databases using SQL
 • Build the back-end for your front-end application
 • Connect and work with 3rd-party APIs
 • Deployment and Hosting
Projects
 • Build a Pokemon App
 • Build the back-end for your front-end application
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
4 หัวข้อ
5 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
 • Learn How to Code in Python
 • Live Online Tests with Mentor
 • Asymptotic analysis (Big-O notation)
 • Recursion
Projects
 • Leetcode Practice
 • Live Online Tests with Mentor
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
2 หัวข้อ
1 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
 • Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
 • Career Counselling
 • Interview Preparation
Projects
 • Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • Responsive Design
Projects
 • Airbnb Clone
 • Create your own portfolio website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
10 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
 • Advanced CSS
 • Advanced javascript
 • Typescript
 • React framework
Projects
 • Create your own game using the react framework
 • Open-ended portfolio project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
6 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
 • Databases using SQL
 • Node.js and create an Express Server
 • Connect and work with 3rd-party APIs
 • Deployment and Hosting
Projects
 • Build a Pokemon App
 • Build the back-end for your front-end application
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
4 หัวข้อ
5 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
 • Learn How to Code in Python
 • Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
 • Asymptotic analysis (Big-O notation)
 • Recursion
Projects
 • Leetcode Practice
 • Live Online Tests with Mentor
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
2 หัวข้อ
1 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
 • Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
 • Build and Organize Your Portfolio
 • Career Counselling
 • Interview Preparation
Projects
 • Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • Responsive Design
Projects
 • Airbnb Clone
 • Create your own portfolio website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
10 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
 • Advanced CSS
 • Advanced javascript
 • Typescript
 • React framework
Projects
 • Create your own game using the react framework
 • Open-ended portfolio project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
6 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
 • Databases using SQL
 • Node.js and create an Express Server
 • Connect and work with 3rd-party APIs
 • Deployment and Hosting
Projects
 • Build a Pokemon App
 • Build the back-end for your front-end application
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
4 หัวข้อ
5 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
 • Learn How to Code in Python
 • Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
 • Asymptotic analysis (Big-O notation)
 • Recursion
Projects
 • Leetcode Practice
 • Live Online Tests with Mentor
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
2 หัวข้อ
1 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
 • Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
 • Build and Organize Your Portfolio
 • Career Counselling
 • Interview Preparation
Projects
 • Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
 • HTML
 • CSS
 • Bootstrap
 • Responsive Design
Projects
 • Airbnb Clone
 • Create your own portfolio website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
10 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
 • Advanced CSS
 • Advanced javascript
 • Typescript
 • React framework
Projects
 • Create your own game using the react framework
 • Open-ended portfolio project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
6 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
 • Databases using SQL
 • Node.js and create an Express Server
 • Connect and work with 3rd-party APIs
 • Deployment and Hosting
Projects
 • Build a Pokemon App
 • Build the back-end for your front-end application
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
4 หัวข้อ
5 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
 • Learn How to Code in Python
 • Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
 • Asymptotic analysis (Big-O notation)
 • Recursion
Projects
 • Leetcode Practice
 • Live Online Tests with Mentor
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
2 หัวข้อ
1 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
 • Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
 • Build and Organize Your Portfolio
 • Career Counselling
 • Interview Preparation
Projects
 • Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
5 หัวข้อ
4 การบ้าน
2 โปรเจ็คต์
ปูพื้นฐาน
เราเริ่มเรียนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและวิธีที่นักพัฒนาสร้างเว็บไซต์ คุณจะได้ประสบการณ์ตั้งค่า environment และการเขียนโค้ด HTML หลังจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่อง Cascading Style Sheets (CSS)
Topics
 • HTML
 • CSS
 • CSS
 • Responsive Design
Projects
 • Airbnb Clone
 • Create your own portfolio website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
7 หัวข้อ
10 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Front-end Development
คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการพัฒนาส่วนของ frontend หรือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ที่มี interaction กับผู้ใช้โดยตรง ในขั้นสูง ที่ใช้ concept ของ javascript ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันจริง
Topics
 • Advanced CSS
 • Advanced javascript
 • Advanced javascript
 • React framework
Projects
 • Create your own game using the react framework
 • Open-ended portfolio project
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
6 หัวข้อ
5 การบ้าน
3 โปรเจ็คต์
Back-end Development
คุณจะได้ใช้ทักษะ JavaScript ในการพัฒนาในส่วนของ Backend หรือที่เรียกว่าระบบหลังบ้าน ด้วย Node.js และความน่าทึ่งของ Ecosystem ของ JavaScript ทำให้ถูกยอมรับและนิยมใช้ในการพัฒนาในส่วนของ Backend อย่างแพร่หลาย
Topics
 • Databases using SQL
 • Node.js and create an Express Server
 • Node.js and create an Express Server
 • Deployment and Hosting
Projects
 • Build a Pokemon App
 • Build the back-end for your front-end application
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
0.5-1 เดือน
4 หัวข้อ
5 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูล และอัลกิริทึม เราจะสอนโดยการใช้ Python ในการพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถทำ recursive algorithms และวัดประสิทธิภาพของระบบโดยใช้ Big O และสุดท้ายคุณจะสามารถและใช้โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทีมขั้นสูงในการแก้ปัญหาได้
Topics
 • Learn How to Code in Python
 • Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
 • Advanced Data Structures (Array, Linked Lists, Searching, Stack)
 • Recursion
Projects
 • Leetcode Practice
 • Live Online Tests with Mentor
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร
1-2 เดือน
2 หัวข้อ
1 การบ้าน
1 โปรเจ็คต์
สร้าง Portfolio
มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
 • Brainstorm and Create Final Full-Stack Web Application
 • Build and Organize Your Portfolio
 • Build and Organize Your Portfolio
 • Interview Preparation
Projects
 • Final Full-Stack Web Application
 • Create and Polish Portfolio Website
ดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตรดาวน์โหลด หลักสูตร

สานฝันในสายงานของคุณกับโค้ชที่ปรึกษาด้านอาชีพของคุณ

ทาง WeStride จะช่วยคุณในทุกๆขั้นตอน

โค้ชด้านอาชีพส่วนตัว

โค้ชของคุณจะสนับสนุนและแนะนำคุณตั้งแต่วันแรกจนกว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน

การเตรียมพร้อมด้านอาชีพ

เคล็ดลับจากผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่ช่ำชอง

จำลองการสัมภาษณ์

ฝึกฝนการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงเทคนิคอย่างไม่จำกัด

การรับสมัครงานจากหุ้นส่วน

เชื่อมต่อกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ต้องการรับสมัครคุณโดยตรง

องค์กรชั้นนําที่อยู่ใน Talent Network ของเรา

พบกับที่ปรึกษาและโค้ชของคุณ

พบกับทีมผู้สอนที่หลากหลายของเราซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการศึกษามาหลายปี

Program Director

Program Director ของเรานั้นได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร Coding Bootcamp ของเราให้แน่ใจได้ว่า ทุก Bootcamp การเรียนการสอน แบบฝึกหัด และ ในส่วนของการให้คำปรึกษาแบบ 1:1 ให้ตรงตามมาตรฐานที่ดีของ WeStride หลักสูตร Full-Stack Development ของเรา

เมนเทอร์ส่วนตัว

เมนเทอร์ของเราจะคอยให้คำปรึกษาและดูแลวันแรกของ Coding Bootcamp โดยเมนเทอร์ของเราจำคอยสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องในประเด็นที่คุณสนใจ หรือสงสัย โดยคุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่คุณได้เรียน หรือ ได้ทำโปรเจ็คต่างๆในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการย้ายสายงาน

ที่ปรึกษาทางด้านอาชีพ

ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการหางาน จะคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาหลังจากที่คุณได้จบหลักสูตรของเรา คุณมั่นใจได้ว่าที่ปรึกษาในด้านอาชีพของเรานั้นรู้ว่าคุณจะผ่านการสัมภาษณ์งานได้อย่างไร และทำอย่างไรถึงจะถูกเรียกสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังคอยแนะนำวิธีการปรับตัวในการย้ายสายงานอีกด้วย

Student Success Manager

Student Success Manager  ของคุณจะคอยติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดตลอด ทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่คุณได้เรียนกับเรา เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้คุณได้ประสบบความสำเร็จและทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายมืออาชีพของเรา

โปรเจกต์จบ

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ การให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ หรือ SaaS ไปจนถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงแอปพลิเคชัน VR ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบาง project ที่ผู้เรียนของเราสร้างขึ้น

เว็บไซต์บริษัท Jad Hai
จากการทำงานในบริษัทประกันภัยชั้นนำแห่งหนึ่ง Sukol ตัดสินใจปรับปรุงและสร้างเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดสำหรับบริษัท

Go to Website
Stockit
Lily สนใจการเทรดหุ้นมาโดยตลอดและต้องการติดตามพอร์ตโฟลิโอของเธอ เธอจึงสร้าง Stockit ขึ้นมา

Go to Website
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Tang John Son
Test ตัดสินใจใช้ทักษะของเขาและสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจครอบครัวของเพื่อนในประเทศไทย

Go to Website

ราคา Bootcamp ที่เอื้อมถึงได้

ในราคาที่เอื้อมถึงได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ นั่นคือคำสัญญาของเรา คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ดังข้างล่างนี้

ชำระเงินครั้งเดียว
Flash Sale
฿29,000
This is some text inside of a div block.
ผ่อนบัตรเครดิต 0% 10 เดือน
Flash Sale
฿3,100/เดือน
฿3,100/เดือน

ค่าคอร์ส: ฿31,000
ผ่อนชำระ: 10 เดือน

ผ่อนชำระผ่านบัตรเดบิต 10 เดือน
฿3,400/เดือน
฿3,400/เดือน

ค่าคอร์ส: ฿34,000
ผ่อนชำระ: 10 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

ราคาที่ย่อมเยาโดยไม่ลดคุณภาพลง นั่นคือคำสัญญาของเรา

ฉันจะได้งานประเภทใดหลังจากจบหลักสูตร Bootcamp การพัฒนาเว็บไซต์ แล้ว

หลังจากคุณจบหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Bootcamp แล้ว เราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือ สนับสนุนคุณในด้านการหางานครั้งแรก ด้านล่างนี้คือตำแหน่งงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปที่คุณสามารถทำได้หลังจบหลักสูตรการอบรม:

 • Front-end Developer
 • Back-end Developer
 • Full-stack Developer
 • User Interface Designer
 • User Experience Designer
ฉันจะแข่งขันกับผู้ที่มีปริญญาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสายงานได้อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างปริญญาทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติคือ เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ และเราเรียนรู้ด้วยการฝึกฝนมากมายโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย  ในหลักสูตรวิชาการใน CS คุณจะเริ่มเรียนรู้ความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหมด (เช่น เลเยอร์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์สำหรับปริญญา CS) ก่อนที่จะย้ายไปใช้หัวข้อที่นำไปใช้งานจริง เช่น การพัฒนาเว็บหรือการเรียนรู้ของเครื่อง สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการสามารถนำทางไปมาระหว่างเลเยอร์เหล่านี้ได้  อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ คุณสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้แม้เชี่ยวชาญเฉพาะส่วนสุดท้ายเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่ในการสมัครเป็นนักพัฒนาแบบ Full-Stack คุณจะมีทักษะการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมากกับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้าน CS และนายจ้างจะรู้ดี สิ่งที่ทำให้ทุกคนแตกต่างคือผลงาน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์ ซึ่งเราจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะโดดเด่น

การสนับสนุนด้านอาชีพมีอะไรบ้าง?

โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยวิเคราะห์เรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณ  พวกเขาจะทำการจำลองการสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะแบบเชิงลึก  นอกจากนี้ เราจะสอนเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการเข้าทำงานครั้งแรกของคุณ

ทาง WeStride จะออกใบรับรองหลังจบหลักสูตรหรือไม่?

คุณจะสำเร็จการศึกษาพร้อมใบรับรองการผ่านหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านเทคโนโลยี

ภาษาที่ใช้สอนใน Bootcamp คือภาษาอะไร?

Bootcamp ของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?

Bootcamp ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน

คุยกับที่ปรึกษาของคุณวันนี้

ทำการนัดหมายการโทรเพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษา เพื่อรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกทางการชำระเงิน หลักสูตรของเรา และตอบคำถามที่คุณต้องการอยากทราบเพิ่มเติม
Enroll Now