3-6 เดือน

Data Analytics Bootcamp

เตรียมความพร้อมและเรียนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อก้าวสู่อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) แล้วเปลี่ยนอาชีพป็นอาชีพที่กำลังมาแรงภายใน 3 ถึง 6 เดือน

หลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้น สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

Bootcamp ออนไลน์ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในการทำ Project ต่าง ๆ ในการเรียนและการทำงานจริงได้  ให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน บวกกับประสบการณ์จริงและการสนับสนุนการหางานเพื่อเริ่มต้นอาชีพที่มั่นคง

Stanford
ได้รับการสนับสนุนจาก Stanford University
150+
นักเรียน
favorite

Bootcamp #1 ประเทศไทย

เข้าร่วมกับเรา Bootcamp ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

emoji_emotions

ดูแลแบบตัวต่อตัว

รับคำปรึกษาแบบส่วนตัวกับโค้ชอาชีพ และเมนเทอร์ ของคุณ ที่จะคอยให้ให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ไม่จำกัด

chat

พร้อมดูแลในการเริ่มต้นอาชีพใหม่ของคุณด้วยโค้ชอาชีพของคุณ

groups

Community

มาส่วนหนึ่งของชุมชนที่หลากหลายและสนุกสนานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู็ผ่านกิจกรรมและเวิร์กช็อป

หลักสูตร

เตรียมทักษะให้พร้อมเพื่อหาทำงานที่คุณอยากทำ

1 - 2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เรียนพื้นฐานการการวิเคราะห์การดึงข้อมูล นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Models
Data Analytics Frameworks
Data-driven storytelling
Statistics
Basic Excel
Projects
Business Analysis of a Company
Statistical Analysis of Data Set
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
Portfolio and Career Building มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Data Analytics Project
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects
Final Data Analytics Project
Create and Polish Portfolio Website
1 เดือน
Excel and SQL
รียนรู้กับเครื่องมือที่เป็นหัวใจของการทำงานในโลกของ Data Analytics, จาก 0 ถึงขั้นพื้นฐาน และจากขั้นพื้นฐานไปถึงทักษะขั้นสูงของทั้ง Excel และ SQL
Topics
SQL fundamentals
SQL queries
Advanced Excel (Functions, Pivot Tables etc.)
Complex formulas
Projects
Database Design
Analyze Data Set using Excel
1 - 2 เดือน
Python
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยโปรแกรมที่มากไปด้วยประโยชน์อย่าง Python ในหัวข้อนี้เราจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของคุณให้มั่นคงจนสามารถเริ่มใช้งาน library ที่เป็นที่นิยมในสายงาน data อย่าง Pandas
Topics
Python fundamentals
Python syntax
Core scripting elements such as variables and flow control structures
Panda fundamentals
Projects
Stock Market Analysis.
Covid-19 Impacts Analysis.
1 - 2 เดือน
Tableau and Power BI
เรียนรู้เครื่องมือที่สำหรับสายงาน Data เริ่มตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานในระดับชำนาญ เทคนิคในการเริ่มสร้าง dashboard ผ่าน Power BI และ Tableau ครอบคลุมไปถึงเคล็ดลับเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสำหรับงานเดิมที่ต้องสานต่อหรือแก้ไขปัญหา
Topics
Dashboard building
Analytical storyboards
Data visualization tools
Advance Data Preparation
Projects
Visualize dataset using Power BI and Tableau
Open-ended portfolio project using Power BI or Tableau
1 - 2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เรียนพื้นฐานการการวิเคราะห์การดึงข้อมูล นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Models
Data Analytics Frameworks
Data-driven storytelling
Statistics
Basic Excel
Projects and Quizzes
Business Analysis of a Company
Statistical Analysis of Data Set
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
Portfolio and Career Building มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Data Analytics Project
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Data Analytics Project
Create and Polish Portfolio Website
1 เดือน
Excel and SQL
รียนรู้กับเครื่องมือที่เป็นหัวใจของการทำงานในโลกของ Data Analytics, จาก 0 ถึงขั้นพื้นฐาน และจากขั้นพื้นฐานไปถึงทักษะขั้นสูงของทั้ง Excel และ SQL
Topics
SQL fundamentals
SQL queries
Advanced Excel (Functions, Pivot Tables etc.)
Complex formulas
Projects and Quizzes
Database Design
Analyze Data Set using Excel
1 - 2 เดือน
Python
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยโปรแกรมที่มากไปด้วยประโยชน์อย่าง Python ในหัวข้อนี้เราจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของคุณให้มั่นคงจนสามารถเริ่มใช้งาน library ที่เป็นที่นิยมในสายงาน data อย่าง Pandas
Topics
Python fundamentals
Python syntax
Core scripting elements such as variables and flow control structures
Panda fundamentals
Projects and Quizzes
Stock Market Analysis.
Covid-19 Impacts Analysis.
1 - 2 เดือน
Tableau and Power BI
เรียนรู้เครื่องมือที่สำหรับสายงาน Data เริ่มตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานในระดับชำนาญ เทคนิคในการเริ่มสร้าง dashboard ผ่าน Power BI และ Tableau ครอบคลุมไปถึงเคล็ดลับเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสำหรับงานเดิมที่ต้องสานต่อหรือแก้ไขปัญหา
Topics
Dashboard building
Analytical storyboards
Data visualization tools
Advance Data Preparation
Projects and Quizzes
Visualize dataset using Power BI and Tableau
Open-ended portfolio project using Power BI or Tableau
1 - 2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เรียนพื้นฐานการการวิเคราะห์การดึงข้อมูล นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Models
Data Analytics Frameworks
Data-driven storytelling
Statistics
Basic Excel
Projects and Quizzes
Business Analysis of a Company
Statistical Analysis of Data Set
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
Portfolio and Career Building มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Data Analytics Project
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Data Analytics Project
Create and Polish Portfolio Website
1 เดือน
Excel and SQL
รียนรู้กับเครื่องมือที่เป็นหัวใจของการทำงานในโลกของ Data Analytics, จาก 0 ถึงขั้นพื้นฐาน และจากขั้นพื้นฐานไปถึงทักษะขั้นสูงของทั้ง Excel และ SQL
Topics
SQL fundamentals
SQL queries
Advanced Excel (Functions, Pivot Tables etc.)
Complex formulas
Projects and Quizzes
Database Design
Analyze Data Set using Excel
1 - 2 เดือน
Python
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยโปรแกรมที่มากไปด้วยประโยชน์อย่าง Python ในหัวข้อนี้เราจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของคุณให้มั่นคงจนสามารถเริ่มใช้งาน library ที่เป็นที่นิยมในสายงาน data อย่าง Pandas
Topics
Python fundamentals
Python syntax
Core scripting elements such as variables and flow control structures
Panda fundamentals
Projects and Quizzes
Stock Market Analysis.
Covid-19 Impacts Analysis.
1 - 2 เดือน
Tableau and Power BI
เรียนรู้เครื่องมือที่สำหรับสายงาน Data เริ่มตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานในระดับชำนาญ เทคนิคในการเริ่มสร้าง dashboard ผ่าน Power BI และ Tableau ครอบคลุมไปถึงเคล็ดลับเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสำหรับงานเดิมที่ต้องสานต่อหรือแก้ไขปัญหา
Topics
Dashboard building
Analytical storyboards
Data visualization tools
Advance Data Preparation
Projects and Quizzes
Visualize dataset using Power BI and Tableau
Open-ended portfolio project using Power BI or Tableau
1 - 2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เรียนพื้นฐานการการวิเคราะห์การดึงข้อมูล นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Models
Data Analytics Frameworks
Data-driven storytelling
Statistics
Basic Excel
Projects and Quizzes
Business Analysis of a Company
Statistical Analysis of Data Set
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
Portfolio and Career Building มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Data Analytics Project
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Data Analytics Project
Create and Polish Portfolio Website
1 เดือน
Excel and SQL
รียนรู้กับเครื่องมือที่เป็นหัวใจของการทำงานในโลกของ Data Analytics, จาก 0 ถึงขั้นพื้นฐาน และจากขั้นพื้นฐานไปถึงทักษะขั้นสูงของทั้ง Excel และ SQL
Topics
SQL fundamentals
SQL queries
Advanced Excel (Functions, Pivot Tables etc.)
Complex formulas
Projects and Quizzes
Database Design
Analyze Data Set using Excel
1 - 2 เดือน
Python
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยโปรแกรมที่มากไปด้วยประโยชน์อย่าง Python ในหัวข้อนี้เราจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของคุณให้มั่นคงจนสามารถเริ่มใช้งาน library ที่เป็นที่นิยมในสายงาน data อย่าง Pandas
Topics
Python fundamentals
Python syntax
Core scripting elements such as variables and flow control structures
Panda fundamentals
Projects and Quizzes
Stock Market Analysis.
Covid-19 Impacts Analysis.
1 - 2 เดือน
Tableau and Power BI
เรียนรู้เครื่องมือที่สำหรับสายงาน Data เริ่มตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานในระดับชำนาญ เทคนิคในการเริ่มสร้าง dashboard ผ่าน Power BI และ Tableau ครอบคลุมไปถึงเคล็ดลับเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสำหรับงานเดิมที่ต้องสานต่อหรือแก้ไขปัญหา
Topics
Dashboard building
Analytical storyboards
Data visualization tools
Advance Data Preparation
Projects and Quizzes
Visualize dataset using Power BI and Tableau
Open-ended portfolio project using Power BI or Tableau
1 - 2 เดือน
ปูพื้นฐาน
เรียนพื้นฐานการการวิเคราะห์การดึงข้อมูล นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Models
Data Analytics Frameworks
Data-driven storytelling
Statistics
Basic Excel
Projects and Quizzes
Business Analysis of a Company
Statistical Analysis of Data Set
1-2 เดือน
สร้าง Portfolio
Portfolio and Career Building มาถึงช่วงเวลาและกระบวนการสำคัญในการเตรียมพร้อมของคุณให้คุณได้ความก้าวหน้าในอาชีพสายไอที ก่อนสมัครงาน เราช่วยคุณรวบรวมและดูแลความเรียบร้อยของ โปรเจ็กต์ และ CV รวมไปถึง เว็บไซต์ Portfolio ของคุณ เราจะช่วยคุณจัดทำแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ ด้วยการสนับสนุนของผู้สอนและทีมบริการด้านอาชีพของเรา คุณจะได้ฝึกใช้วิธีหางานที่ผ่านการทดสอบและเริ่มต้นการค้นหาของคุณอย่างเป็นทางการ!
Topics
Brainstorm and Create Final Data Analytics Project
Build and Organize Your Portfolio
Career Counselling
Interview Preparation
Projects and Quizzes
Final Data Analytics Project
Create and Polish Portfolio Website
1 เดือน
Excel and SQL
รียนรู้กับเครื่องมือที่เป็นหัวใจของการทำงานในโลกของ Data Analytics, จาก 0 ถึงขั้นพื้นฐาน และจากขั้นพื้นฐานไปถึงทักษะขั้นสูงของทั้ง Excel และ SQL
Topics
SQL fundamentals
SQL queries
Advanced Excel (Functions, Pivot Tables etc.)
Complex formulas
Projects and Quizzes
Database Design
Analyze Data Set using Excel
1 - 2 เดือน
Python
ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยโปรแกรมที่มากไปด้วยประโยชน์อย่าง Python ในหัวข้อนี้เราจะปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมของคุณให้มั่นคงจนสามารถเริ่มใช้งาน library ที่เป็นที่นิยมในสายงาน data อย่าง Pandas
Topics
Python fundamentals
Python syntax
Core scripting elements such as variables and flow control structures
Panda fundamentals
Projects and Quizzes
Stock Market Analysis.
Covid-19 Impacts Analysis.
1 - 2 เดือน
Tableau and Power BI
เรียนรู้เครื่องมือที่สำหรับสายงาน Data เริ่มตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการใช้งานในระดับชำนาญ เทคนิคในการเริ่มสร้าง dashboard ผ่าน Power BI และ Tableau ครอบคลุมไปถึงเคล็ดลับเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาสำหรับงานเดิมที่ต้องสานต่อหรือแก้ไขปัญหา
Topics
Dashboard building
Analytical storyboards
Data visualization tools
Advance Data Preparation
Projects and Quizzes
Visualize dataset using Power BI and Tableau
Open-ended portfolio project using Power BI or Tableau
สนับสนุนทางด้านอาชีพ

Personalized career coaching

ดูแลตัวต่อตัว กับโค้ชอาชีพของคุณเพื่อช่วยให้คุณได้งานในฝัน

เรซูเม่และ cover letter

โค้ชอาชีพของคุณจะตรวจสอบและแก้ไขเรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณอย่างละเอียดเพื่อความประทับใจให้ผู้ว่าจ้าง

ฝึกสัมภาษณ์

เรียนรู้เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน เน้นย้ำคำถามที่ต้องเจอ รวมถึงเทคนิคและทักษะที่ใช้เพื่อช่วยเสริมการควบคุมด้านอารมณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ อย่างไรให้ได้งาน

45 วัน
วันคือเวลาเฉลี่ยใช้ในการหางานหลังจากเรียนจบ
ทีมสอนของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ

ทีมงานของคุณจะอยู่กับคุณตั้งแต่วันแรก พูดคุยปรรึกษากับพวกเขานานเท่าที่คุณต้องการ

Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Mentor
Chonnakarn Rungjaroenporn
Operations Manager @ Lazada
Mentor
Runchana Laohawiwat
Data Scientist @ Data Cafe
Financing Options

ราคาที่เข้าถึงได้

ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อคุณ

ชำระเงินครั้งเดียว
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: หากคุณมีเงินทุนไว้พร้อมลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะไปกับ Bootcamp ของเรา ชำระเงินเต็มจำนวน รับส่วนลดทันที 500 บาท
เงื่อนไข:
ชำระค่าเรียน Bootcamp ในจำนวนเต็ม รับส่วนลดทันที 500 บาท ชำระ ณ เวลาที่สมัคร

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 22,000 THB

ผ่อนบัตรเครดิต  0% 10 เดือน
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: ชำระค่าเรียน ผ่านบัตรเครดิต ได้ทุกธนาคารทุก นานสูงสุด 10 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย
เงื่อนไข: คุณต้องมีบัตรเครดิตไทยที่มีวงเงินเพียงพอ

ชำระรายเดือน: 2250 THB
จำนวนเดือน: 10
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 22,500 THB

ผ่อนชำระผ่านบัตรเดบิต 10 เดือน
ลงทุนในตัวเองด้วยตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้าของเรา
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: มัดจำก่อนเรียน เดือนถัดไป เริ่มผ่อน โดยชำระเงินมัดจำ 2 เดือนแรก แล้วเริ่มผ่อนชำระยอดที่เหลือเป็นรายเดือนอีก 8 เดือน

มัดจำ (2 เดือน): 4500 THB
ชำระรายเดือน: 2250 THB
จำนวนเดือน: 8
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: 22,500 THB

สัญญาแบ่งรายได้
ลงทุนในตัวเองด้วยการชำระเงินครั้งเดียว
keyboard_arrow_down

รายละเอียด: เริ่มเรียน Bootcamp โดยไม่ต้องชำระเงินค่าเรียนก่อนตอนนี้ เริ่มจ่ายเงินต่อเมื่อคุณได้งานแล้วเท่านั้น หลังจากได้งานคุณถึงเริ่มชำระรายเดือนเพื่อผ่อนคืนค่าเรียนที่คุณเรียนไปเพื่อได้ย้ายสายงานและได้งานนี้ตามที่ตั้งใจโดยการผ่อนชำระเงินจากฐานเงินเดือนของคุณ 17% ภายในระยะเวลา 24 เดือน ไม่เกิน 55,000 บาท
คุณสมบัติ: คุณต้องมีสัญชาติไทยและเรียนอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ชำระเงินรายเดือนโดยประมาณ: 2500 - 3000 THB
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ: 55,000 THB

FAQs

คําถามที่พบบ่อย

การสนับสนุนด้านอาชีพมีอะไรบ้าง?

โค้ชอาชีพของคุณจะช่วยวิเคราะห์เรซูเม่และจดหมายสมัครงานของคุณ  พวกเขาจะทำการจำลองการสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะแบบเชิงลึก  นอกจากนี้ เราจะสอนเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการเข้าทำงานครั้งแรกของคุณ

ทาง WeStride จะออกใบรับรองหลังจบหลักสูตรหรือไม่?

คุณจะสำเร็จการศึกษาพร้อมใบรับรองการผ่านหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านเทคโนโลยี

ภาษาที่ใช้สอนใน Bootcamp คือภาษาอะไร?

Bootcamp ของเราจะสอนเป็นภาษาไทย 100%

มีกำหนดตารางเวลาการเริ่มเรียนหรือไม่?

Bootcamp ของเราใช้รูปแบบการสอนแบบ Hybrid (ผสมผสาน) หมายความว่าคุณเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดเวลาการคุยแบบตัวต่อตัวกับ mentor และโค้ชด้านอาชีพได้ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีกำหนดเวลาว่าคุณควรเริ่มเรียนตอนไหน

มีคําถามเพิ่มเติม?

นัดเวลาคุยกับที่ปรึกษา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.